RomânăEnglish


Institutul de Istorie a organizat la 20 decembrie 2018 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu genericul "Institutul de Istorie în An Centenar". Lucrările sesiunii au fost găzduite de Biblioteca municipală "Onisifor Ghibu" şi au debutat tradiţional cu vizita colindătorilor. Şedinţa în plen a inclus trei comunicări dedicate celebrării a 60 de ani de la fondarea Institutului de Istorie: mem.cor. Demir DRAGNEV, dr. Ion Valer XENOFONTOV - Instituţionalizarea şi direcţiile de cercetare ale Institutului de Istorie (1958-1990); acad. Andrei EŞANU - Unele reflecţii despre Institutul de Istorie de odinioară; dr.Virgiliu BÎRLĂDEANU - Instituţionalizarea academică a cercetărilor istorice în RSSM şi Republica Moldova: etape şi evoluţii.

Citeşte mai mult...Institutul de Istorie a organizat la 14 decembrie 2018 Workshop-ul DIPLOMAȚIA ROMÂNEASCĂ ȘI „CHESTIUNEA BASARABIEI” (1878-1940), cu participarea istoricilor de la Iaşi şi Chişinău. Evenimentul a fost găzduit de Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. În cadrul manifestării ştiinţifice discuţiile s-au axat pe următoarele comunicări : Emigrația românească și chestiunea Basarabiei în timpul Războiului Crimeii (Cercetător șt.dr. Eugen-Tudor Sclifos), Diplomații români și chestiunea Basarabiei la finele secolului XIX (Lect. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu), Conferința româno-sovietică de la Viena din 1924 (Conf. dr. hab. Gheorghe Cojocaru), Diplomația românească și problema recunoașterii Unirii Basarabiei de către SUA (1930-1933) (Cercetător șt. dr. Mihai Țurcanu), Reluarea relațiilor diplomatice româno-sovietice (1934) și chestiunea Basarabiei în discuțiile dintre N. Titulescu și M. Litvinov (Conf. dr. Octavian Țîcu), Alexandru Cretzianu și chestiunea Basarabiei (Lect. univ. dr. Adrian Vițalaru).

Citeşte mai mult...La 11 decembrie 2018 în cadrul Institutului de Istorie s-a întrunit ședința lărgită a Consiliului Științific al instituţiei în vederea audierii şi aprobării dărilor de seamă a subdiviziunilor pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anului 2018.

Rapoartele de dare de seamă despre activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale și bilaterale pe parcursul anului 2018 au fost prezentate de directorii de proiect academician Andrei EȘANU, conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, conf. univ. dr. hab. Ana PASCARU, conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU. De asemenea au fost audiate rapoartele de activitate a postdoctoranzilor (prezentate de postdoctoranzii bursieri: dr. Lidia TROIANOVSCHI, dr. Mariana BAGRIN, dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU).

Citeşte mai mult...Institutul de Istorie al MECC a organizat luni, 19 noiembrie 2018 conferința publică ROMÂNIA ȘI CONSECINȚELE MARELUI RĂZBOI, 1918-1928, susținută de prof. Paul Michelson, Universitatea Huntington, SUA. Evenimentul, găzduit de Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, a adunat cercetători în domeniul istoriei, dornici să audieze o viziune imparţială, dezinteresată asupra istoriei interbelice a României. Lucrările conferinţei au fost moderate de dr.hab. Nicolae Enciu, director adjunct al Institutului de Istorie, care a făcut o trecere în revistă a numeroaselor realizări academice ale prof. Paul Michelson. În continuare conferenţiarul a punctat principalele momente de istorie politică a României întregite în perioada interbelică, în condiţiile provocărilor rezultate de noua configurare teritorială şi etnică şi din perspectiva idealurilor naţionale trasate în perioada de până la 1918.

Citeşte mai mult...Institutul de Istorie a participat în cadrul evenimentului organizat la 10 noiembrie 2018 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu ocazia "Zilei Internaţionale a Științei”. În incinta şi curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, 36 de instituții de cercetare din țară au organizat mai multe activități educative şi de promovare a ştiinţei. Evenimentul a fost inaugurat de către secretarul de stat al MECC Elena Belei. Cercetătorii Institutului de Istorie au propus publicului o expoziţie de carte, hărţi şi copii de documente medievale, prezentată în cadrul reportajului în direct pentru vizitatori de către dr. Sergiu TABUNCIC, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul secţiei de Istorie Medievală.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC