RomânăEnglish


Facultatea de Istorie a Universităţii .Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în colaborare cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyaj din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi, Institutul de Istorie din Chişinău, Serviciul de Stat de Arhivă al Republici Moldova organizează la 22-24 martie 2018 Conferinţă internaţională "Marea Unire a românilor (1918): istorie si actualitate".

Citeşte mai mult...

Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti în parteneriat cu Institutul de Istorie din Chişinău şi Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti, organizează la 20 martie 2018 conferinţa ştiinţifică ”Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Puterea dreptului, autodeterminare şi argumentele istorice”. Întrunirea științifică se va desfășura în sediul Facultății de Ştiinţe Politice, str. Spiru Haret nr. 8, București, România.

Invitaţie-program:

Citeşte mai mult...


Institutul de Istorie în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice, au organizat la 15 martie 2018 masa rotundă "CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA: PREMISE, CONTEXT, IMPACT". Au fost puse în discuţie probleme precum Contextul internațional și regional al Unirii, Tendințele și evoluțiile interne, Semnificațiile Unirii etc. Din partea Institutului de Istorie la dezbateri au participat Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat, Ion ȘIȘCANU , doctor habilitat, Valeriu PASAT, academician, Andrei EȘANU, academican, Nicolae ENCIU, doctor habilitat, Gheorghe NEGRU, doctor, Ion NEGREI, cercetător științific, Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat, Eugen-Teodor SCLIFOS, doctor, Constantin UNGUREANU, doctor.

Citeşte mai mult...Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Consiliul local, Primăria comunii Ghidighici, municipiul Chișinău, au organizat la 23 ianuarie 2018 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”. La manifestare au participat istorici, juriști, politologi și filosofi, care au dezbătut subiecte privind declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Au fost discutate şi alte subiecte consacrate unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md