RomânăEnglish

Pretendent: ȘIȘCANU Daniela

Conducător ştiinţific: COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat în istorie, cercetător conferențiar.

Consiliul ştiinţific specializat: D 15.611.02-03 – Istoria românilor (pe perioade) - din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.

Tema tezei: PROPAGANDA SOVIETICĂ ÎN PRIVINȚA POLONIEI, FINLANDEI, ȚĂRILOR BALTICE ȘI ROMÂNIEI ÎN ANII 1939-1940 DUPĂ SEMNAREA PACTULUI SOVIETO-GERMAN DE NEAGRESIUNE

Specialitatea: 611.02. Istoria românilor (pe perioade).

Data: 24 februarie 2017

Ora: 14.00

Local: Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău, Republica Moldova).

Citeşte mai mult...


Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, Institutul de Istorie al AŞM, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Liceul Experimental de Creativitate şi Inventică Prometeu au organizat la 24 ianuarie 2017 o suită de manifestări prilejuite de împlinirea a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Citeşte mai mult...

Colectivul Institutului de Istorie al AȘM îl felicită călduros pe directorul institutului, doctor habilitat Gheorghe COJOCARU, cu ocazia acordării Premiului Academiei Române pentru anul 2014 „Alexandru D. Xenopol“, pentru lucrarea „Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei. Același premiu a fost acordat și dlui prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ pentru lucrarea Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni).

Citeşte mai mult...


Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie al AŞM, în colaborare cu Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării a UnAȘM, Asociaţia pentru Filosofie din RM și Biblioteca Știițifică „Andrei Lupan” a AȘM s-au întrunit în cadrul unei sesiuni științifice cu genericul „Filosofia și perspectiva umană”, pentru a marca Ziua Mondială a Filosofiei, ajunsă la cea de-a XIV-a ediție.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md