RomânăEnglish

Evenimentul va avea loc pe data de 4 septembrie 2017, ora 11.00, în sala de conferinţe al Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală (str. M. Kogălniceanu 82).

Citeşte mai mult...


La 18 iunie 2017, slujitorii zeiţei Clio din Republica Moldova au serbat Ziua profesională a Istoricului, aflată în acest an la cea de-a şaptea ediţie. Instituirea acestei sărbători profesionale, în anul 2011, a reprezentat un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, o apreciere a efortului depus la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim. Totodată, acest act de oficializare a breslei istoricilor este un gest de încurajare a celor ce nu-şi precupeţesc puterile pentru revenirea la valorile naţionale şi de susţinere a celor care promovează cu adevărat valorile democratice şi cele general – umane.

Citeşte mai mult...



Institutul de Istorie al ASM, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a organizat pe 8 iunie 2017 conferinţa ştiinţifică aniversară „Prima revistă bisericească în spaţiul basarabean (La 150 de ani de la apariţia revistei Kišinevskie Eparhial'nye Vedomosti)". În cuvântul de deschidere a Conferinţei dr. hab. Elena Ploşniţa, secretar ştiinţific a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, a subliniat importanţa marcării evenimentului consacrat aniversării celor 150 de ani de presă bisericească în spaţiul basarabean. Întemeierea presei bisericeşti în eparhia Chişinăului şi Hotinului, în 1867, poate fi atribuit unui eveniment cultural şi spiritual, care a marcat viaţa religioasă a întregii eparhii. Lucrările manifestării ştiinţifice au fost găzduite de Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi au fost moderate de pr. dr. Eugen Onicov, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău.

Citeşte mai mult...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade) din cadrul Institutului de Istorie al AȘM anunţă discuția tezei de doctor habilitat în istorie „Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în istorie. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române.

Şedinţa SŞP va avea loc joi, 22 iunie 2017ora 14.00, Institutul de Istorie, birou 325.

Președinte S.Ş.P. Valentin Tomuleț, dr. hab. în istorie, prof. univ.,

Secretar S.Ş.P. Ion Chirtoagă, dr. în istorie, conf. cercet.

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md