RomânăEnglish


În cadrul proiectului „Cercetarea regimurilor totalitare și edificarea culturii memoriei europene pentru depășirea traumelor istorice: promovarea celor mai bune practici între Lituania și Republica Moldova”, în cetatea Soroca, pe 5 iulie, a avut loc vernisarea expoziției foto-documentare „Mărturii din Gulag: memoria victimelor regimului totalitar-comunist”. Expoziția prezintă publicului larg ororile regimului sovietic şi terorii staliniste prin mărturiile supraviețuitorilor, imaginile şi documentele colectate de cercetătorii și studenții antrenați în Programul de stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. Expoziția va fi accesibilă publicului până pe 20 august 2020.

Citeşte mai mult...

Instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427, din 10 iunie 2011, Ziua Profesională a Istoricului este consemnată anual, în ziua de 18 iunie, în semn de prețuire a aportului istoricilor la promovarea adevărului istoric și a valorilor democratice.

Așa cum s-a menționat în anul instituirii sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, evenimentul este important pentru fiecare om în parte, pentru școală, pentru întreaga societate, dat fiind că fără o bună cunoaștere a istoriei, nu te poți produce cu succes nici în viață, și nici în domeniul de activitate profesională. Contribuind în mod esențial la crearea „substanței identitare”, istoria formează caractere, spirit civic și patriotic.

Citeşte mai mult...Institutul de Istorie, MECC și Institutul de Studii al Societăților Mediteranei, or. Napoli, al Consiliului Național de Cercetări din Italia, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, au organizat un seminar  în cadrul proiectului bilateral 18.80013.16.06.04/It. Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Moldova: studiu comparativ. Evenimentul a avut loc la 12 decembrie 2019, fiind găzduit de Sala Senatului a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Citeşte mai mult...
Institutul de Istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Editura Cartdidact au organizat la 12 septembrie Conferința Științifică „Mănăstirea Căpriana - 590 de ani de la prima mențiune scrisă", în cadrul căreia a avut loc lansarea volumului „Mănăstirea Căpriana cu schitul Condriţa (secolul al XV-lea - începutul secolului al XX-lea". Volumul a văzut recent lumina tiparului la Editura Cartdidact, avându-i drept autori pe istoricii A. Eşanu, Gh. Postică, S. Ciocanu, V. Pelin, N. Fuştei, I. Negrei).

Lucrările conferinţei au fost moderate de dr.hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie (MECC). Evenimentul a adunat o sală întreagă de istorici, cercetători, clerici și simpli studenți, care au venit să cunoască istoria uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova.

Citeşte mai mult...
Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria", Institutul de Istorie, Chișinău, Academia Oamenilor de Știință din România (AOŞR), Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei au organizat la 21 august 2019, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop - verde pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial" (manifestare științifică cu prilejul împlinirii a 80 de ani din data semnării odiosului document).

Citeşte mai mult...

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC