RomânăEnglish

Secția Filosofie a Institutului de Istorie (Chișinău, RM), în colaborare cu Asociația pentru Filosofie din Republica Moldova organizează Sesiunea Științifică „Filosofia și perspectiva umană”, consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, ediția a XVIII-a.

Ediția din 2020 invită lumea întreagă să reflecte asupra semnificației pandemiei actuale, subliniind nevoia, mai mult ca niciodată, de a recurge la reflecția filosofică pentru a face față multiplelor crize prin care trecem.

Citeşte mai mult...



În cadrul proiectului internațional „Cercetarea regimurilor totalitare și edificarea culturii memoriei europene pentru depășirea traumelor istorice: schimbul și promovarea celor mai bune practice între Lituania și Republica Moldova”, în data de 29-30 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC, C.E. Institutul ProMemoria al USM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, cu suportul Programului de Dezvoltare a Cooperării și Promovare a Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, au organizat conferința științifică internațională „Traume istorice și memorii concurențiale în politicile comemorative post-totalitare: probleme și perspective de cercetare”.

Citeşte mai mult...


La 28 octombrie 2020 se împlinesc 100 de ani din ziua în care la Paris, prin Tratatul semnat de către reprezentanții Marii Britanii, Franței, Italiei, Japoniei, pe de o parte, și ai României, pe de altă parte, s-a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu România și suveranitatea acesteia asupra teritoriului dintre Prut, Nistru și Marea Neagră. În documentul semnat se arăta: „Considerând că din punct de vedere geografic, etnografic, istoric și economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificată, considerând că populațiunea Basarabiei a manifestat dorința de a vedea Basarabia unită cu România”, Înaltele Părți Contractante recunoșteau „suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei”.

Citeşte mai mult...



În cadrul proiectului internațional „Cercetarea regimurilor totalitare și edificarea culturii memoriei europene pentru depășirea traumelor istorice: schimbul și promovarea celor mai bune practici între Lituania și Republica Moldova”, pe 30 septembrie 2020, la Muzeul Regional de Istorie din or. Comrat a fost vernisată expoziția foto-documentară „Mărturii din Gulag: memoria victimelor regimului totalitar-comunist”. Participanții la eveniment au comemorat victimele regimului totalitar-comunist, evocând trauma sovietizării în memoria colectivă produsă de represiunile politice, foametea provocată, deschiaburirea, deportările și colectivizarea forțată. S-a menționat experiența și realizările Lituaniei în domeniul edificării culturii europene a memoriei, în special, păstrarea memoriei victimelor regimurilor totalitare și eroilor național care au luptat pentru Libertate. S-a consemnat necesitatea și importanța diseminării și promovării bunelor practici, implicarea tinerilor în aceste activități și transmiterea acestor mărturii către următoarele generații.

Citeşte mai mult...



Pe data de 14 septembrie 2020 istoricul Nicolae Fuștei, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie a împlinit vârsta de 70 de ani. Colectivul Institutului de Istorie îi urează multă sănătate, spor în tot ceea ce întreprinde și mult succes pe tărâmul științei.

Cu această ocazie Consiliul științific al Institutului de Istorie a emis o decizie:

Decizie nr. 7 (Proces-verbal nr. 4 din 9 septembrie 2020): Se aprobă decernarea Diplomei de Merit a Institutului de Istorie dlui dr. Nicolae FUȘTEI, cercetător științific coordonator în Secția Istorie Contemporană, pentru realizări remarcabile în activitatea științifică, promovarea adevărului istoric și cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Felicitări Stimate coleg Nicolae Fuștei!

RSS



Publicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020



LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC