RomânăEnglish

Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti în parteneriat cu Institutul de Istorie din Chişinău şi Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti, organizează la 20 martie 2018 conferinţa ştiinţifică ”Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Puterea dreptului, autodeterminare şi argumentele istorice”. Întrunirea științifică se va desfășura în sediul Facultății de Ştiinţe Politice, str. Spiru Haret nr. 8, București, România.

Invitaţie-program:

Citeşte mai mult...Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Consiliul local, Primăria comunii Ghidighici, municipiul Chișinău, au organizat la 23 ianuarie 2018 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”. La manifestare au participat istorici, juriști, politologi și filosofi, care au dezbătut subiecte privind declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Au fost discutate şi alte subiecte consacrate unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.

Citeşte mai mult...Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a organizat la 27 decembrie 2017, lansarea Catalogului Manuscrise Românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia), semnat de Valentina Pelin (1950-2006). Evenimentul a fost găzduit de Sala de Arte a Bibliotecii Naționale (bl. II, et. 1, str. 31 August 1989, nr. 78 A)

Apărut recent la editura „Știința”, volumul include un catalog de 337 de manuscrise cu conținut religios, beletristic și științific, slavono-române, române și latine, realizate în spațiul românesc sau de românii din diasporă în sec. XIII-XIX, care se păstrează în biblioteci, arhive și muzee din Rusia, Ucraina și Bielorusia. Ediția este însoțită de un studiu introductiv, o notă asupra ediției, bibliografie, indici și cuvinte-cheie. Lucrarea este destinată mediului academic universitar și tuturor celor ce se interesează de valorile culturale naţionale din trecut, risipite prin lume.

Citeşte mai mult...La 21 decembrie 2017, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM. Programul sesiunii a adunat 48 de comunicări ale cercetătorilor şi doctoranzilor II al AŞM, grupate pe secţiuni: Țara Moldovei în epoca medievală și premodernă, Basarabia în epoca modernă, Spațiul dintre Prut și Nistru și cel din stânga Nistrului în secolul XX, Aspecte istorico-axiologice în tradițiile filosofiei. Ședința în plen a inclus două comunicări: Anatol ȚĂRANU, conf. univ. dr., Problema pierderilor umane în timpul foametei (1946-1947) şi Mihai ȚURCANU, cercet. șt. st., SUA și problema Basarabiei în a. 1940-1941, şi a culminat cu Colindul de Crăciun.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md