RomânăEnglish

În ședința din 3 decembrie 2020 Academia Română a decernat premii pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale românești, realizate sau publicate în anul 2018.

Cercetătorii științifici de la Institutul de Istorie s-au învrednicit de:

Premiul „A.D. Xenopol” pentru lucrarea „Ȋn componenţa României Întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice”, autor - conf. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU – directorul adjunct pe probleme de știință al Institutului de Istorie;

Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” pentru lucrarea „Legaţia română la Petrograd (1914-1918). Documente / La Légation roumaine à Pétrograd (1914-1918). Documents”, editori: conf. univ. dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU – directorul Institutului de Istorie și dr. Eugen-Tudor SCLIFOS, cercetător științific superior la Institutul de Istorie.

Sincere felicitări autorilor și editorilor!

Lucrarea prezintă un catalog descriptiv, cu ilustrații, ale cărților identificate în biblioteca mănăstirii Japca și un studiu introductiv. Cadrul cronologic al cărților incluse în catalog cuprinde perioada 1723-2006. Centrele tipografice în care au fost tipărite cărțile sunt: București, Chișinău, Iași, Buda, Blaj, Rțmnic, Mănăstirea Neamț, Moscova, Lavra Kievo-Pecersk, Sankt-Petersburg, Klințî, Mănăstirea Cernica. Fiecare titlu este însoțit de imagini color.În cadrul proiectului internațional „Cercetarea regimurilor totalitare și edificarea culturii memoriei europene pentru depășirea traumelor istorice: schimbul și promovarea celor mai bune practice între Lituania și Republica Moldova”, în data de 29-30 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC, C.E. Institutul ProMemoria al USM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, cu suportul Programului de Dezvoltare a Cooperării și Promovare a Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, au organizat conferința științifică internațională „Traume istorice și memorii concurențiale în politicile comemorative post-totalitare: probleme și perspective de cercetare”.

Citeşte mai mult...

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC