RomânăEnglish

Anunţuri

Pretendent ARAPU Valentin, cercetător ştiinţific

Conducător științific COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat, profesor universitar

Consultant științific TOMULEȚ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliului științific specializat D 15.611.02-02 din cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Tema tezei RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE MOLDOVA ŞI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Specialitatea: 611.02 - ISTORIA ROMÂNILOR (PE PERIOADE)

Data: 20 septembrie 2019, Ora: 15.00

Local: Sala de Conferințe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală - str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2009

Citeşte mai mult...

Institutul de Istorie anunță Ședința Consiliului Științific Specializat D 631.05 – 55 pentru susținerea publică a tezei de doctor în filosofie a dlui Roman Belogorodov: Redimensionarea relațiilor sociale: dilema prizonierului la specialitatea 631.05 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii

Conducător științific Ana Pascaru, doctor habilitat în filosofie

Ședința CȘS va avea loc pe 02 iulie 2019, ora 15.00 pe adresa: mun. Chișinău, MD-2012, str. Mihail Kogălniceanu 82, Bloc Administrativ, et. 1, Sala de Conferințe.

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC