RomânăEnglish

Evenimente


La 18 iunie 2017, slujitorii zeiţei Clio din Republica Moldova au serbat Ziua profesională a Istoricului, aflată în acest an la cea de-a şaptea ediţie. Instituirea acestei sărbători profesionale, în anul 2011, a reprezentat un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, o apreciere a efortului depus la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim. Totodată, acest act de oficializare a breslei istoricilor este un gest de încurajare a celor ce nu-şi precupeţesc puterile pentru revenirea la valorile naţionale şi de susţinere a celor care promovează cu adevărat valorile democratice şi cele general – umane.

Venirea primăverii și sărbătoarea de 8 martie la Institutul de Istorie al AȘM este de un farmec aparte. Anual, colectivul acestei unități științifice împreună cu familiile se adună în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău pentru a aduce un omagiu Măriei Sale Femeia. În cadrul spectacolului copiii angajaților, asemenea unor artiști recunoscuți își demonstrează măiestria în toate domeniile artei.

Colectivul Institutului de Istorie al AȘM îl felicită călduros pe directorul institutului, doctor habilitat Gheorghe COJOCARU, cu ocazia acordării Premiului Academiei Române pentru anul 2014 „Alexandru D. Xenopol“, pentru lucrarea „Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei. Același premiu a fost acordat și dlui prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ pentru lucrarea Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni).Pe data de 24 februarie 2017, în Consiliul ştiinţific specializat: D 15.611.02-03 – Istoria Românilor (pe perioade) - din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, doctoranda Daniela ȘIȘCANU a susținut teza de doctor în istorie cu tema Propaganda sovietică în privința Poloniei, Finlandei, Țărilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semnarea pactului sovieto-german de neagresiune, avându-l în calitate de conducător științific pe Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat în istorie, directorul Institutului de Istorie al AȘM.


La 8 decembrie 2016, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2016. Din partea conducerii AŞM la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte, precum şi dr. hab. Victor GHILAŞ, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, membru al aceleaşi secţii.

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md