RomânăEnglish

Evenimente


La 18 iunie 2017, slujitorii zeiţei Clio din Republica Moldova au serbat Ziua profesională a Istoricului, aflată în acest an la cea de-a şaptea ediţie. Instituirea acestei sărbători profesionale, în anul 2011, a reprezentat un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, o apreciere a efortului depus la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim. Totodată, acest act de oficializare a breslei istoricilor este un gest de încurajare a celor ce nu-şi precupeţesc puterile pentru revenirea la valorile naţionale şi de susţinere a celor care promovează cu adevărat valorile democratice şi cele general – umane.

Cu această frumoasă ocazie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a găzduit o Şedinţă festivă, organizată cu efortul şi susţinerea Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, Institutului de Istorie al AŞM, Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, UPS „Ion Creangă", Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale a ULIM, Centrului de Cultură şi Istorie Militară, Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

Sala Albastră a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei a adunat cercetători ştiinţifici şi cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar în domeniul istoriei, muzeografi, arhivişti, elevi şi liceeni pasionaţi de istorie. Pe lângă elogiile şi felicitările aduse în discursurile organizatorilor şi invitaţilor la eveniment, conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, preşedinte interimar al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ion NEGREI, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, Viorica NEGREI, şef-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Primăria mun. Chişinău, conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, directorul Centrului de Cultură şi Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Petru VICOL, directorul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Republica Moldova, au fost înmânate diplome de onoare drept apreciere a eforturilor depuse de cei mai distinşi slujitori a zeiţei Clio. Voia bună a fost întregită de elevi ai Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu" din Chişinău, care au recitat versuri şi au interpretat melodii şi cântece cu o profundă semnificaţie naţional-artistică.


Descarcă arhiva foto completă

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md