RomânăEnglish

Evenimente


La 4 decembrie 2017, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2017. Din partea conducerii AŞM la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte.

Agenda şedinţei, la care a participat întregul colectiv al Institutului, a inclus, în prima sa parte, audierea rapoartelor de dare de seamă despre activitatea științifică şi reuşitele după cel de-al treilea an de executare, în cadrul proiectelor instituționale. Acestea au fost prezentate de directorii de proiect: academician Andrei EȘANU, conf. dr. Constantin UNGUREANU, prof. dr. hab. Ion ŞIŞCANU, conf. dr. hab. Ana PASCARU.

Ca urmare a celor relatate de raportori, prof dr. hab. Victor ŢVIRCUN a ţinut să aducă înalte aprecieri activităţilor ştiinţifice realizate pe parcursul anului 2017 şi a venit cu câteva concretizări cu referire la activitatea ştiinţifică în condiţiile adoptării noului Cod al Ştiinţei.

În cea de-a doua parte a şedinţei, conf. dr. Constantin UNGUREANU a prezentat raportul cu privire la colaborarea cercetătorilor Institutului de Istorie cu Revista de Istorie a Moldovei.

În continuare au fost prezentate pentru recomandare spre editare următoarele lucrări științifice:

Cazul revistelor „Zvezda” și „Leningrad” la Chișinău. Studii și documente (1946-1948). (cca. 200p.) Autori: Vasile BAHNARU, Gheorghe E. COJOCARU. (Prezintă: prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU).

Ținutul Hotin în sursele statistice rusești din prima jumătate a secolului al XIX-lea (cca. 500 p.). Autor: Valentin Tomuleț. (Prezintă: conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU).

Memoriile lui Constantin Tomescu. Ediție îngrijită de Silvia Corlăteanu (prezintă: prof. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU).

În final au fost discutate şi aprobate o serie de propuneri cu privire la doctorat.
RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC