RomânăEnglish

Evenimente


La 18 aprilie 2018 s-a desfăşurat ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Istorie, care a fost găzduită de sala de conferinţe a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. În cadrul acesteia au fost abordate probleme ce ţin de activitatea curentă de cercetare şi cea de planificare pentru anul 2019, au fost omagiaţi conf. cerc. dr. Vladimir MISCHEVCA, cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la naștere; conf. univ. dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere; conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere.


Agenda ședinței lărgite a Consiliului Științific al Institutului de Istorie din 18 aprilie 2018

I.       Cu privire la planificarea cercetărilor științifice pentru anul 2019. (Prezintă:

1.     Acad. Andrei EȘANU;

2.     Conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU (conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU);

3.     Prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU;

4.     Conf. univ. dr. hab. Ana PASCARU;

5.     Conf. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU, director adjunct pe probleme de știință al Institutului de Istorie).


II.    Cu privire la recomandarea lucrărilor științifice pentru editare:

1.     Istoria filosofiei românești. Curs de prelegeri. Partea a II-a. (302 p.). Autor: prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÎNĂ. (Prezintă: conf. univ. dr. hab. Ana PASCARU).

2.     Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III, Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova, tom 2. Editor, conf. univ. dr. Lidia PĂDUREAC, Chișinău, Ed. Balacron, 2018, (336 p). (Prezintă: prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU).

III.             Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Consiliului Științific Specializat D 15.611.02 – 04 (aprobat la ședința din 31 mai 2017) pentru examinarea tezei de doctor a competitoarei Valentina CHIRTOAGĂ cu tema Etnicii germani din Basarabia: evoluție demografică, social- economică și cultural spirituală (1814-1917), la specialitatea 611.02 – Istoria românilor (pe perioade). (Prezintă: conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU).

IV.            Ședința festivă consacrată omagierii dlor: conf. cerc. dr. Vladimir MISCHEVCA, cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la naștere; conf. univ. dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere; conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere.

V.               Diverse.RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC