RomânăEnglish

Evenimente

La 3 decembrie 2019 în cadrul Institutului de Istorie s-a întrunit ședința lărgită a Consiliului Științific al instituţiei în vederea audierii şi aprobării dărilor de seamă a subdiviziunilor pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anului 2019.

Rapoartele de dare de seamă despre activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale pe parcursul anului 2019 au fost prezentate de directorii de proiect academician Andrei EȘANU, conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, conf. univ. dr. hab. Ana PASCARU. De asemenea au fost audiate rapoartele de activitate din cadrul proiectelor bilaterale (conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU), a tinerilor cercetători (dr. Mihai ŢURCANU) şi de postdoctorat (dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU).

În final, academician Andrei EȘANU a apreciat înalt activitatea ştiinţifică a colectivului de cercetători din cadrul institutului, afirmând că în ultimii 5 ani s-a reuşit a se face mai mult decât în întreaga perioada 1946-1991.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC