RomânăEnglish

Evenimente

La 26 iunie 2018, Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a găzduit două evenimente importante în activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie - susţinerea publică a tezelor de doctor habilitat de către cercetătorii Maria DANILOV (CARTE ȘI CENZURĂ ÎN BASARABIA (1812-1917) şi Igor CERETEU (CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN ESTUL MOLDOVEI (sec. XVI-XIX).


La 21 iunie 2018, în cadrul şedinţei Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, a avut loc ceremonia de decernare a însemnelor de Doctor Honoris Causa domnului mem.cor. prof.univ. dr.hab. Demir Dragnev. Evenimentul a fost găzduit de Sala Senatului a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.


La 18 aprilie 2018 s-a desfăşurat ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Istorie, care a fost găzduită de sala de conferinţe a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. În cadrul acesteia au fost abordate probleme ce ţin de activitatea curentă de cercetare şi cea de planificare pentru anul 2019, au fost omagiaţi conf. cerc. dr. Vladimir MISCHEVCA, cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la naștere; conf. univ. dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere; conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere.


În ziua de 18 iunie, în Republica Moldova este consemnată Ziua Istoricului. Cu această frumoasă ocazie, la 18 iunie 2018,  în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei (parter), a avut loc o adunare festivă, consacrată Zilei Istoricului. La festivitate au participat toţi cei pentru care Istoria reprezintă o valoare supremă. Discursurile festive au fost întregite de elevii Liceului Teoretic cu profil de arte "Nicolae Sulac", care au interpretat melodii patriotice din repertoriul Doinei şi a lui Ion Aldea-Teodorovici

La împlinirea unui secol de la constituirea Sfatului Ţării, ca organism suprem legislativ reprezentativ al Basarabiei, participanții la Conferinţa ştiinţifică internatională „Centenar Sfatul Ţării”, desfășurată în data de 21 noiembrie 2017 la Chișinău, sub egida Academiei de Științe a Moldovei și Academiei Române, cu concursul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universității de Stat din Moldova, Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Centrului de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, altor instituții partenere, constată următoarele:

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC