RomânăEnglish

Evenimente


La 8 decembrie 2016, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2016. Din partea conducerii AŞM la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte, precum şi dr. hab. Victor GHILAŞ, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, membru al aceleaşi secţii.


Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale, Universitatea Academiei de Științe, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact H2020, DAS Solution, institutele de cercetare și cele de învățământ superior, cu suportul Comisiei Europene pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020, a organizat la 23 septembrie 2016 NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016, a III-a Ediție, eveniment de anvergură de promovare a științei în societate.


La 12 iunie 2016, la Complexul Etno-cultural „Vatra” s-a desfăşurat un eveniment inedit - Ziua Academiei de Științe a Moldovei, care a avut drept scop sărbătorirea și promovarea științei în societate printr-o abordare ingenioasă a interacțiunii dintre publicul larg și cercetători. Evenimentul a fost prilejuit aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare și a 55-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.


La 18 iunie 2016, cu începere de la ora 10.00, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, a avut loc o adunare festivă, consacrată Zilei Istoricului. La manifestare au participat cercetători ştiinţifici în domeniul istoriei de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, profesori istorici de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, membri ai Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, arhivişti şi altă lume multă şi de bună credinţă.


La 22 decembrie 2015, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2015. Din partea AŞM la întrunire a asistat dna dr. Natalia Procop, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC