RomânăEnglish

Evenimente

Sectorul Filozofie al Institutului de Istorie, în colaborare cu Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării a Universităţii AŞM şi Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova, au organizat, la 19 noiembrie 2015, un ciclu de manifestări ştiinţifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Conform tradiţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit Conferinţa ştiinţifică, „Filosofia şi perspectiva umană”, ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, după care au avut loc întâlniri cu tinerii preocupaţi de filosofie, comemorări, lansări de carte.


La 25 septembrie 2015 Institutul de Istorie al AŞM a participat la un eveniment de promovare a ştiinţei, intitulat Noaptea Cercetătorilor Europeni, aflat la cea de-a doua ediţie în Republica Moldova. Iniţiativa organizării unui astfel de eveniment a fost lansată în anul 2005, iniţial el desfăşurându-se în 20 de oraşe din 15 ţări europene. De la an la an evenimentul ia amploare, astfel că în 2014 acesta s-a desfăşurat în peste 300 de oraşe din 29 de ţări europene.


În ajunul Zilei profesionale a Istoricilor, academicianul Ioan Aurel Pop s-a aflat la Chişinău, la invitaţia Institutului de Istorie al AŞM şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În dimineaţa zilei de 16 iunie 2015, Rectorul Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, academician Ioan Aurel Pop,  a participat la o întâlnire cu colectivul Institutului de Istorie al AŞM, în cadrul căreia s-au discutat probleme controversate ale trecutului istoric, au fost evocate, în dimensiune istorică, figurile marilor istorici români dar şi oportunităţi de colaborare a celor două centre academice de la Cluj-Napoca şi de la Chişinău.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a reunit în data de 18 iunie 2015, istorici de seamă, lectori şi profesori care predau istoria în şcolile din Chişinău, şi nu numai, o parte dintre ei fiind veniţi chiar din raioanele şi satele republicii.

Disciplină ştiinţifică cu un puternic impact şi semnificativă determinare ideologică, istoria a reprezentat, alături de literatură şi filozofie, un spaţiu al configurării noii culturi politice româneşti. Istoricii au avut întotdeauna un rol esenţial în formarea şi pregătirea specialiştilor în domeniu, ca şi în schimbul de idei şi coalizarea teoriilor istorice.


La 10 februarie 2015 în cadrul şedinţei lărgite a Consiliului Ştiinţific a Institutului de Istorie al AŞM a avut loc omagierea dlui dr.hab Ion CHIRTOAGĂ, cercetător ştiinţific principal, secţia Istorie Medievală, care a atins onorabila vârstă de 70 de ani.

Lucrările şedinţei au fost deschise de către directorul Institutului de Istorie al AŞM, dr. hab. Gheorghe COJOCARU, care a punctat cele mai importante realizări ale dlui dr.hab. Ion CHIRTOAGĂ în ştiinţa istorică a Republicii Moldova. În finalul discursului său, dr. hab. Gheorghe COJOCARU i-a înmânat omagiatului Diploma de merit nr. 27 a Institutului de Istorie al AŞM, decernată pentru succese remarcabile în activitatea ştiinţifică, promovarea adevărului istoric şi a valorilor naţionale româneşti şi cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC