RomânăEnglish

Evenimente

Noaptea Cercetătorilor 2013

În premieră pentru Republica Moldova, la 27 septembrie 2013, Chişinăul a găzduit "Noaptea Cercetătorilor", un eveniment ce sărbătoreşte ştiinţa deja de 8 ani şi se desfăşoară concomitent în peste 300 de oraşe europene. Cercetătorilor şi publicului larg li s-au oferit ocazia de a se întâlni într-o atmosferă ce stimulează descoperirea ştiinţei prin activităţi distractive şi educative. Noaptea Cercetătorilor are loc în cadrul proiectului MORE4U și se desfăşoară sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Proiecte Internaţionale şi Agenţia de Logistică „Age Quod Agis” cu participarea instituţiilor de cercetare şi celor de învăţământ superior. Proiectul este susţinut prin fonduri europene, în cadrul celui de al şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Marţi, 10 septembrie 2013, în cadrul Institutului de Istorie al AŞM, care trece în acest an printr-un amplu proces  de reorganizare, s-a întrunit într-o primă şedinţă Consiliul Tinerilor Savanţi. Într-o componenţă aproape în totalitate reînnoită, şedinţa consiliului a fost prezidată pentru început de directorul II al AŞM, dr., conf. univ. Gheorghe Cojocaru. Domnia sa a venit cu un cuvânt de încurajare pentru tinerii care au decis să meargă pe deloc uşoara cale a cercetării ştiinţifice, a punctat rolul tinerilor în cadrul institutului ca piloni ai viitorului ştiinţei istorice din RM, s-a arătat gata de a susţine prin toate mijloacele ce-i stau la dispoziţie eforturile tinerilor de a se integra în mediul academic naţional şi internaţional.


La 18 iunie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Sala Albastră) a avut loc şedinţa festivă, dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 10 iunie 2011, în semn de preţuire a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice. Şedinţa a fost organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei, Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM, Direcţia Generală Tineret şi Sport, Primăria Chişinău.

Şedinţa festivă dedicată "Zilei istoricului"

Începând cu 2011, în ziua de 18 iunie, în Republica Moldova este consemnată Ziua Istoricului. Instituirea acestei sărbători profesionale este un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, este o notă de apreciere a efortului depus de slujitorii muzei CLIO la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC