RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice


Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, în comun cu alte instituții, au organizat, la 21 noiembrie 2017, conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”.

Acum o sută de ani, pe data de 21 noiembrie 1917, la Chișinău, s-a întrunit în ședință solemnă primul organ legislativ al populației Basarabiei. Constituit în mod democratic, reprezentând toate păturile sociale, orientările politice, reflectând componenţa naţională a populaţiei Basarabiei, Sfatul Ţării a asigurat perspectiva de dezvoltare democratică a acestui ţinut şi a zădărnicit tentativele de anarhizare și instaurare în Basarabia a terorii roșii. Evenimentul a fost unul crucial pentru destinul de viitor al Basarabiei.


La 9 noiembrie 2017, în Sala de Ședințe din incinta Muzeului Național de Etnografie si Istorie Naturală, s-a desfăşurat şedinţa Seminarului Ştiinţific Metodologic (Istorie Medie şi Modernă) consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea lui Pavel Sovietov. Cei prezenţi au audiat referatul cu tema: „Probleme de istorie medievală în cercetările lui Pavel Sovietov”. Raportor: Prof. univ., dr.hab. Demir Dragnev, membru corespondent al AȘM. Discuţiile s-au axat pe aportul savantului Pavel Sovietov la studierea istoriei medievale a Ţării Moldovei, precum definirea tipologică a relaţiilor feudale caracteristice evului mediu românesc. A fost subliniat faptul că în pofida personalităţii contradictorii, istoricul Pavel Sovietov a reuşit să iasă din şablonul teoriei marxist-leniniste, reuşind să-şi impună argumentat poziţia în mediul academic sovietic, înfruntând riscurile de persecutare din partea regimului.


Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (Secția Istorie Contemporană) şi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române (Grupul de Istorie Culturală), au organizat la 4 septembrie 2017 conferinţa ştiinţifică „Sărbători naţionale, comunităţi identitare şi memorii concurenţiale în România şi Republica Moldova”. Lucrările conferinţei au fost găzduite de sala de conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român la Chişinău „Mihai Eminescu”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară (Bucureşti), Academia Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Institutul de Istorie al AŞM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM au organizat la 24-25 octombrie 2017 conferinţa ştiinţifică internaţională „100 de ani de la Congresul militarilor moldoveni”.Institutul de Istorie al ASM, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a organizat pe 8 iunie 2017 conferinţa ştiinţifică aniversară „Prima revistă bisericească în spaţiul basarabean (La 150 de ani de la apariţia revistei Kišinevskie Eparhial'nye Vedomosti)". În cuvântul de deschidere a Conferinţei dr. hab. Elena Ploşniţa, secretar ştiinţific a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, a subliniat importanţa marcării evenimentului consacrat aniversării celor 150 de ani de presă bisericească în spaţiul basarabean. Întemeierea presei bisericeşti în eparhia Chişinăului şi Hotinului, în 1867, poate fi atribuit unui eveniment cultural şi spiritual, care a marcat viaţa religioasă a întregii eparhii. Lucrările manifestării ştiinţifice au fost găzduite de Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi au fost moderate de pr. dr. Eugen Onicov, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău.
RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md