RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice

Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (Secția Istorie Contemporană) şi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române (Grupul de Istorie Culturală), au organizat la 4 septembrie 2017 conferinţa ştiinţifică „Sărbători naţionale, comunităţi identitare şi memorii concurenţiale în România şi Republica Moldova”. Lucrările conferinţei au fost găzduite de sala de conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.


Programul manifestării a inclus 9 comunicări, care au ţinut să reliefeze cu precădere moştenirea identitară de sorginte sovietică, atât atât din spaţiul RSSM, cât şi cel al RSR. Conferinţa, aflată la cea de a doua ediţie, are drept scop de a a oferi un imbold cercetărilor cu această tematică, încă slab cercetată.  Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei sunt rodul munci grupurilor de lucru care activează în cadrul instituţiilor co-organizatoare, conduse de cercet. șt. III, dr. Nicolae MIHAI şi conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.

Descarcă arhiva foto completă

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md