RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeLa 21 decembrie 2017, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM. Programul sesiunii a adunat 48 de comunicări ale cercetătorilor şi doctoranzilor II al AŞM, grupate pe secţiuni: Țara Moldovei în epoca medievală și premodernă, Basarabia în epoca modernă, Spațiul dintre Prut și Nistru și cel din stânga Nistrului în secolul XX, Aspecte istorico-axiologice în tradițiile filosofiei. Ședința în plen a inclus două comunicări: Anatol ȚĂRANU, conf. univ. dr., Problema pierderilor umane în timpul foametei (1946-1947) şi Mihai ȚURCANU, cercet. șt. st., SUA și problema Basarabiei în a. 1940-1941, şi a culminat cu Colindul de Crăciun.


Descarcă arhiva foto completă

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC