RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeUniversitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Academia Română – Centrul de Studii Transilvane și cu Institutul de Istorie din Chişinău au organizat la Cluj, în perioada 18-21 octombrie 2018, Conferința Internațională "Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini”. Deschise de Prof. dr. Ioan BOLOVAN, prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, în Aula Magna a universităţii, lucrările conferinţei au întrunit peste 100 de participanți din 12 țări (Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Portugalia, România, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Statele Unite ale Americii, Ungaria), care au prezentat, în cadrul celor 20 de secţiuni tematice, peste 80 de comunicări ştiinţifice, ale căror tematică au vizat contextul Primului Război Mondial cu antecedentele și consecințele sale pe multiple planuri, de la cele politico-diplomatice la cele cultural-ideologice. Prezentările au relevat interesul și preocuparea istoriografiei românești și interna­ționale pentru evenimentele de o importanță majoră care au redefinit continentul european și au pus bazele unei noi epoci.

Institutul de Istorie din Chişinău a fost reprezentat la această manifestare științifică de amploare de conf.dr.hab. Nicolae ENCIU, Director adjunct pentru probleme de ştiinţă, care a susţinut comunicarea Tendințe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei țariste la Primul Război Mondial, conf.dr.hab. Ion GUMENÂI, cercetător ştiinţific coordonator - Făurirea României Mari şi atitudinea minorităţilor naţionale. (Cazul comunităţii armeneşti din Basarabia), dr. Andrei EMILCIUC - Constituirea retoricii antiromâneşti în presa militară bolşevică în perioada Armistiţiului de la Focşani (27 noiembrie/10 decembrie 1917 - 24 aprilie/7 mai 1918).
RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC