RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeAsociaţia Istoricilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Istorie al AŞM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu", Chişinău şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei au organizat la 4 septembrie 2013 masa rotundă „Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 şi dezmembrarea mitropoliei Moldovei. Evoluţii şi consecinţe", prilejuită de comemorarea a 200 de ani de la dezmembrarea Mitropoliei Moldovei.

La 22 august 2013, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiințe a Moldovei a organizat Masa rotundă cu genericul „Repere istorice ale Independenței Republicii Moldova”, dedicată consemnării celor 22 de ani de Independenţă ai Republicii Moldova.

Evenimentul a fost deschis de către directorul Institutului de Istorie al AŞM, dr. Gheorghe Cojocaru, care a remarcat că deşi s-au spus şi s-au scris multe despre unul dintre cele mai importante evenimente istorice ale ţării noastre şi anume, semnarea Declaraţiei de Independenţă, mai sunt încă multe lucruri neelucidate. „Reperele istorice ale Independenţei Republicii Moldova, cu siguranţă, se regăsesc în textul Declaraţiei de Independenţă, acolo vom regăsi reperele fundamentale cum ar fi adevărul istoric, identitatea noastră românească, limba română, trecutul nostru istoric şi speranţa noastră într-o viaţă mai bună şi un viitor mai bun”, a reiterat istoricul.

În ziua de 24 august 2012, cu începere de la ora 11.00 în sala de conferinţe a Ministerului Justiţiei a avut loc sub egida Institutului de Istorie, Stat şi Drept, masa rotundă „Contextul istorico-politic şi juridic al declarării Independenţei de Stat a Republicii Moldova”.


Cu ocazia aniversării a 95 de ani de la votarea de către Sfatul Ţării a Unirii Basarabiei cu România, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM a organizat la 27 martie 2013 o conferinţă ştiinţifică la care au participat cu comunicări cercetători din Republica Moldova şi România. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în sala de festivităţi a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, acolo unde la 27 martie 1918 Sfatul Ţării vota unirea Basarabiei cu România.

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul de Filologie al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei au organizat la 27 martie 2012 conferinţa ştiinţifică "94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, cadre didactice, studenţi, liceeni, oameni de cultură etc. Au fost abordate probleme precum Descendenţa socială a făuritorilor Unirii, Rolul clerului basarabean în Unirea Basarabiei cu România în 1918 şi altele.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC