RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeInstitutul de Istorie și Biblioteca Națională a Republicii Moldova au organizat la 20 septembrie 2018 Conferința științifică "Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate (330 ani de la tipărirea Bibliei în limba română)", care a fost găzduită de Muzeul Cărții din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. În programul conferinţei s-au înscris cu comunicări opt cercetători ştiinţifici, care au abordat diverse subiecte ce ţin de istoria cărţii ecleziastice în spaţiul românesc.


Institutul de Istorie din Chişinău (Secția Istorie Contemporană) şi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române, în cooperare cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, au organizat la 3 septembrie 2018, conferința științifică „Identități colective și medii culturale în orizontul istoriei. Realizări, perspective în cercetările de antropologie istorică”.Institutul de Istorie a organizat la 26 aprilie 2018 Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători (ediţia a XII‐a), care în acest an a purtat genericul „CERCETĂRILE TINERILOR ISTORICI ŞI FILOSOFI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SERVICIUL UNEI SOCIETĂŢI FAVORABILE INCLUZIUNII, INOVATOARE ŞI REFLEXIVE”. În programul conferinţei s-au înscris cu comunicare 17 tineri cercetători şi doctoranzi, inclusiv 5 doctori în ştiinţe, reprezentând Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat "I.Creangă", Universitatea Liberă Internaţională, Institutul de Istorie.

Programul complet al conferinţei poate fi găsit aici.Colaboratorii Institutului de Istorie (32 istorici) au participat în zilele de 29 august – 1 septembrie 2018 la lucrările Congresului Național al Istoricilor Români, Ediția a II-a, care s-a desfăşurat la Iași, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Institutul de Istorie de la Chișinău s-a numărat printre organizatorii acestui înalt for științific. Pe lângă comunicările prezentate în secţiuni, cercetătorii institutului au participat la câteva mese rotunde, au lansat mai multe volume de carte, iar acad. Valeriu Pasat a vernisat pentru cei peste 400 de participanţi expoziţia Faţetele stalinismului în Basarabia: documente, desene, memorii din Gulag ale unei basarabence.Directorul Institutului de Istorie, dr. hab. Gheorghe COJOCARU și cercetător științific coordonator al institutului, dr. Constantin UNGUREANU, au participat, pe data de 24 aprilie 2018, la Simpozionul anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, ediția a XXVI-a „Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918”, organizat de Banca Națională a României și Fundația Culturală „Magazin Istoric”. Simpozionul s-a desfășurat în sediul Băncii Naționale a României, București. Dr. hab. Gheorghe Cojocaru a prezentat comunicarea La Centenarul începutului întregirii României (27 martie/9 aprilie 1918), iar dr. Constantin Ungureanu a prezentat comunicarea Contextul intern și extern al unirii Bucovinei cu România. Acțiunea se înscrie în programul de activități de consemnare a unui centenar de la Unire.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC