RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice


Sectorul de Filosofie al Institutului de Istorie și Departamentul Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe au organizat la 19 aprilie 2018 Conferința științifică „Un secol de filosofie românească”, consacrată Centenarului Marii Uniri. La conferință au prezentat comunicări profesori, cercetători științifici, doctoranzi, studenți. S-au discutat aspecte ale filosofiei românești din perioada interbelică și cea contemporană. Au fost abordate diverse concepte din filosofia lui Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir. Au fost prezentate noi apariții editoriale consacrate istoriei filosofiei românești.


Directorul Institutului de Istorie, dr. hab. Gheorghe Cojocaru, a participat marţi, 27 martie 2018, la lucrările Sesiunii Științifice „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, eveniment organizat de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Domnia sa a prezentat în cadrul Şedinţei în plen comunicarea O „samă” de gânduri la ceas aniversar. Menţionăm, de asemenea, că în mapa participanţilor la sesiune a fost inclus volumul apărut recent "Centenar Sfatul Ţării", ediţie îngrijită de Institutul de Istorie. În plus, în cadrul prezentărilor de carte, au fost menţionate volumele cercetătorilor Institutului de Istorie dr. hab. Nicolae Enciu, dr. Valeriu Popovschi, dr. Vlad Mischevca, apărute pe parcursul anului 2017 şi dedicate istoriei Basarabiei în perioada 1812-1944.


În ziua de 17 martie 2018, Institutul de Istorie în colaborare cu Direcția Educație Ungheni și Asociația Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, au organizat la Ungheni conferința științifică „100 de ani de la Marea Unire”. Institutul de Istorie a fost reprezentat de acad. Andrei Eșanu, conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc și dr. Valentina Eșanu care au abordat subiectele: – Spațiul românesc de la hotare imperiale nedrepte la întregire teritorială și națională în 1918 (acad. Andrei Eșanu) și Drumul sinuos al recunoașterii internaționale a Tratatului Basarabiei de la Paris (28 octombrie 1920) (conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc). Evenimentul se înscrie în manifestările organizate cu ocazia centenarului Marii Uniri. La conferință au mai participat: Iulia Pancu, şef Direcţie Educație Ungheni, Petru Lițiu, consul, Biroul consular al României la Ungheni, Corina Lungu, consultant principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Munteanu, director executiv, IDIS Viitorul.Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius”, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Filiala „Basarabia” a Asociației Române de Istorie a Presei, Centrul de Cultură „Teodor Burada”, Consiliul Municipal Constanța au organizat la 19 martie 2018, masa rotundă „Basarabia și Dobrogea – punți de istorie și cultură”. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Publică “Ovidius” din Chișinău.Cercetătorii Institutului de Istorie, Ion Negrei şi dr. Teodor Candu au participat la 16 martie 2018 la Ediția a-III-a a Conferinței republicane a elevilor cu genericul:  ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au  contribuit  la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI”. Conferința a avut drept scop reunirea cadrelor didactice și a elevilor într-un cadru prielnic dialogului disciplinar, intenţia de a investiga dimensiunile plurale ale competenței ,,învață să înveți” și cercetării științifice ale elevilor, concretizate în comunicări cu caracter ştiinţific.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC