RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice


Institutul de Istorie în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice, au organizat la 15 martie 2018 masa rotundă "CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA: PREMISE, CONTEXT, IMPACT". Au fost puse în discuţie probleme precum Contextul internațional și regional al Unirii, Tendințele și evoluțiile interne, Semnificațiile Unirii etc. Din partea Institutului de Istorie la dezbateri au participat Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat, Ion ȘIȘCANU , doctor habilitat, Valeriu PASAT, academician, Andrei EȘANU, academican, Nicolae ENCIU, doctor habilitat, Gheorghe NEGRU, doctor, Ion NEGREI, cercetător științific, Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat, Eugen-Teodor SCLIFOS, doctor, Constantin UNGUREANU, doctor.Institutul de Istorie, în colaborare cu Centrul de Istorie şi Cultura Militară al Ministerului Apărării a Republicii Moldova şi Administraţia raionului Soroca, au organizat  la 13 martie 2018 Conferinţa ştiinţifică „Centenarul votării Unirii de către Zemstva judeţului Soroca (13 martie 1918)”. Evenimentul sa fost găzduit de Sala de Festivităţi a Liceului ”Constantin Stere” din or. Soroca.


Dl Ion Negrei, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie a participat la 27 ianuarie 2018 la Masa rotundă internaţională „O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța.


În data de 2 martie 2018 Institutul de Istorie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălţi au organizat Conferința Științifică CENTENARUL VOTĂRII UNIRII DE CĂTRE ZEMSTVA JUDEȚULUI BĂLȚI. Partea festivă a evenimentului a avut loc în incinta clădirii Serviciului Stării Civile unde la data de 3 martie 1918 zemstva (organ local al puterii administrative) județului Bălți, prima din Basarabia a votat Unirea cu România. La Conferință au participat academicieni, savanți, cercetători, istorici de pe ambele maluri ale Prutului.Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Consiliul local, Primăria comunii Ghidighici, municipiul Chișinău, au organizat la 23 ianuarie 2018 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”. La manifestare au participat istorici, juriști, politologi și filosofi, care au dezbătut subiecte privind declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Au fost discutate şi alte subiecte consacrate unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC