RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeCercetătorii Institutului de Istorie, Ion Negrei şi dr. Teodor Candu au participat la 16 martie 2018 la Ediția a-III-a a Conferinței republicane a elevilor cu genericul:  ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au  contribuit  la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI”. Conferința a avut drept scop reunirea cadrelor didactice și a elevilor într-un cadru prielnic dialogului disciplinar, intenţia de a investiga dimensiunile plurale ale competenței ,,învață să înveți” și cercetării științifice ale elevilor, concretizate în comunicări cu caracter ştiinţific.


Institutul de Istorie în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice, au organizat la 15 martie 2018 masa rotundă "CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA: PREMISE, CONTEXT, IMPACT". Au fost puse în discuţie probleme precum Contextul internațional și regional al Unirii, Tendințele și evoluțiile interne, Semnificațiile Unirii etc. Din partea Institutului de Istorie la dezbateri au participat Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat, Ion ȘIȘCANU , doctor habilitat, Valeriu PASAT, academician, Andrei EȘANU, academican, Nicolae ENCIU, doctor habilitat, Gheorghe NEGRU, doctor, Ion NEGREI, cercetător științific, Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat, Eugen-Teodor SCLIFOS, doctor, Constantin UNGUREANU, doctor.


În data de 2 martie 2018 Institutul de Istorie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălţi au organizat Conferința Științifică CENTENARUL VOTĂRII UNIRII DE CĂTRE ZEMSTVA JUDEȚULUI BĂLȚI. Partea festivă a evenimentului a avut loc în incinta clădirii Serviciului Stării Civile unde la data de 3 martie 1918 zemstva (organ local al puterii administrative) județului Bălți, prima din Basarabia a votat Unirea cu România. La Conferință au participat academicieni, savanți, cercetători, istorici de pe ambele maluri ale Prutului.Institutul de Istorie, în colaborare cu Centrul de Istorie şi Cultura Militară al Ministerului Apărării a Republicii Moldova şi Administraţia raionului Soroca, au organizat  la 13 martie 2018 Conferinţa ştiinţifică „Centenarul votării Unirii de către Zemstva judeţului Soroca (13 martie 1918)”. Evenimentul sa fost găzduit de Sala de Festivităţi a Liceului ”Constantin Stere” din or. Soroca.


Dl Ion Negrei, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie a participat la 27 ianuarie 2018 la Masa rotundă internaţională „O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC