RomânăEnglish

Întruniri ştiinţificeInstitutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Consiliul local, Primăria comunii Ghidighici, municipiul Chișinău, au organizat la 23 ianuarie 2018 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”. La manifestare au participat istorici, juriști, politologi și filosofi, care au dezbătut subiecte privind declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Au fost discutate şi alte subiecte consacrate unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.La 21 decembrie 2017, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM. Programul sesiunii a adunat 48 de comunicări ale cercetătorilor şi doctoranzilor II al AŞM, grupate pe secţiuni: Țara Moldovei în epoca medievală și premodernă, Basarabia în epoca modernă, Spațiul dintre Prut și Nistru și cel din stânga Nistrului în secolul XX, Aspecte istorico-axiologice în tradițiile filosofiei. Ședința în plen a inclus două comunicări: Anatol ȚĂRANU, conf. univ. dr., Problema pierderilor umane în timpul foametei (1946-1947) şi Mihai ȚURCANU, cercet. șt. st., SUA și problema Basarabiei în a. 1940-1941, şi a culminat cu Colindul de Crăciun.


La 9 noiembrie 2017, în Sala de Ședințe din incinta Muzeului Național de Etnografie si Istorie Naturală, s-a desfăşurat şedinţa Seminarului Ştiinţific Metodologic (Istorie Medie şi Modernă) consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea lui Pavel Sovietov. Cei prezenţi au audiat referatul cu tema: „Probleme de istorie medievală în cercetările lui Pavel Sovietov”. Raportor: Prof. univ., dr.hab. Demir Dragnev, membru corespondent al AȘM. Discuţiile s-au axat pe aportul savantului Pavel Sovietov la studierea istoriei medievale a Ţării Moldovei, precum definirea tipologică a relaţiilor feudale caracteristice evului mediu românesc. A fost subliniat faptul că în pofida personalităţii contradictorii, istoricul Pavel Sovietov a reuşit să iasă din şablonul teoriei marxist-leniniste, reuşind să-şi impună argumentat poziţia în mediul academic sovietic, înfruntând riscurile de persecutare din partea regimului.Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, în comun cu alte instituții, au organizat, la 21 noiembrie 2017, conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”.

Acum o sută de ani, pe data de 21 noiembrie 1917, la Chișinău, s-a întrunit în ședință solemnă primul organ legislativ al populației Basarabiei. Constituit în mod democratic, reprezentând toate păturile sociale, orientările politice, reflectând componenţa naţională a populaţiei Basarabiei, Sfatul Ţării a asigurat perspectiva de dezvoltare democratică a acestui ţinut şi a zădărnicit tentativele de anarhizare și instaurare în Basarabia a terorii roșii. Evenimentul a fost unul crucial pentru destinul de viitor al Basarabiei.


Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român la Chişinău „Mihai Eminescu”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară (Bucureşti), Academia Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Institutul de Istorie al AŞM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM au organizat la 24-25 octombrie 2017 conferinţa ştiinţifică internaţională „100 de ani de la Congresul militarilor moldoveni”.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC