RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice

Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (Secția Istorie Contemporană) şi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române (Grupul de Istorie Culturală), au organizat la 4 septembrie 2017 conferinţa ştiinţifică „Sărbători naţionale, comunităţi identitare şi memorii concurenţiale în România şi Republica Moldova”. Lucrările conferinţei au fost găzduite de sala de conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Institutul de Istorie al ASM, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a organizat pe 8 iunie 2017 conferinţa ştiinţifică aniversară „Prima revistă bisericească în spaţiul basarabean (La 150 de ani de la apariţia revistei Kišinevskie Eparhial'nye Vedomosti)". În cuvântul de deschidere a Conferinţei dr. hab. Elena Ploşniţa, secretar ştiinţific a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, a subliniat importanţa marcării evenimentului consacrat aniversării celor 150 de ani de presă bisericească în spaţiul basarabean. Întemeierea presei bisericeşti în eparhia Chişinăului şi Hotinului, în 1867, poate fi atribuit unui eveniment cultural şi spiritual, care a marcat viaţa religioasă a întregii eparhii. Lucrările manifestării ştiinţifice au fost găzduite de Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi au fost moderate de pr. dr. Eugen Onicov, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău.


Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au organizat pe data de 5 mai 2017 conferința științifică „Foametea în R.S.S. Moldovenească (1946-1947): istoria şi memoria tragediei în cercetările actuale”. La lucrările conferinţei, găzduite de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au participat din partea instituţiei conf. univ. dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU, directorul II al AŞM, prof. univ. dr. hab. Ion ŞIŞCANU, conf. univ. dr. Anatol ȚĂRANU, conf. cerc. dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, cerc. științific Valentina CHIRTOAGĂ, conf. cerc. dr. Nicolae FUȘTEI, cerc. științific Lilia CRUDU, conf. univ. dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.


În cadrul şedinţei din 18 mai 2017 a Seminarului Științific și Metodologic „Istorie Medievală și Modernă”, dr. Sergiu Bacalov, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul secţiei Istorie Medievală la Institutul de Istorie al AŞM, a prezentat un amplu raport cu privire la domeniul studiilor de arhondologie şi genealogie în Republica Moldova şi statele vecine. Pornind de la conceptul unităţii perceperii nobilimii în plan european, inclusiv în ceea ce priveşte Imperiul Rus, raportorul a punctat principalele şcoli şi direcţii de cercetare, a evidenţiat specificul abordărilor ştiinţifice cu referire la spaţiul dintre Prut şi Nistru.
Institutul de Istorie al AŞM a organizat la 27 aprilie 2017 conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători (ediţia a XI‐a), care în acest an s-a desfăşurat sub genericul: „CERCETĂRILE TINERILOR ISTORICI ŞI FILOSOFI DIN REPUBLICA MOLDOVA: ABORDĂRI ŞI VIZIUNI ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE”. În programul conferinţei s-au înscris cu comunicări 21 de tineri cercetători, din cadrul Institutului de Istorie al AŞM, Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, Universităţii de Stat din Moldova, Şcolii doctorale a UnAŞM şi Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC