RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice

La 22 decembrie 2016, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM. Programul sesiunii a inclus 47 de comunicări, grupate pe secţiuni: Țara Moldovei în epoca medievală și premodernă, Basarabia în epoca modernă, Spațiul dintre Prut și Nistru și cel din stânga Nistrului în secolul XX, Aspecte istorico-axiologice în tradițiile filosofiei. Un moment special în cadrul manifestării l-a reprezentat omagierea mem. cor. Demir Dragnev, ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani.


Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie al AŞM, în colaborare cu Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării a UnAȘM, Asociaţia pentru Filosofie din RM și Biblioteca Știițifică „Andrei Lupan” a AȘM s-au întrunit în cadrul unei sesiuni științifice cu genericul „Filosofia și perspectiva umană”, pentru a marca Ziua Mondială a Filosofiei, ajunsă la cea de-a XIV-a ediție.


În perioada 25-28 august 2016, la Cluj-Napoca, și-a ținut lucrările primul Congres Național al Istoricilor Români, acțiune științifică în cadrul căreia au participat peste 500 de persoane. Programul Congresului cita prezența, cu comunicări științifice, a circa 450 de istorici din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Italia, Austria, Germania, Franța, Israel și Canada. După cum au catalogat-o istoricii din România, aceasta a fost cea mai mare manifestare științifică din domeniul istoriei, din România, din ultimii 36 de ani.


La Bucureşti s-a desfăşurat, în ziua de 16 septembrie 2016, sesiunea ştiinţifică de comunicări cu tema Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (secolele XVII-XX), organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Iniţiativa acestei conferinţe reprezintă în fapt tradiţia colaborării celor două institute în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică coordonate de către academician Andrei Eşanu din partea II al AŞM şi profesor doctor Constantin Iordan din partea ISSEE al AR.

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării al Republicii Moldova, a organizat la 2 iunie 2016 Conferința Științifică Internațională cu genericul Istoricul și Istoria: Alexandru V.Boldur – 130 de ani de la naștere, Leonid Boicu – 85 de ani de la naștere, dedicată operei şi activităţii celor care au fost istorici români de origine basarabeană: Alexandru V. Boldur - profesor universitar, director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române, Leonid Boicu – cercetător științific, șef al Sectorului Istorie Universală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC