RomânăEnglish

Întruniri ştiinţifice

Pe data de 7 noiembrie, Institutul de Istorie a organizat Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX).
Centrul de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria", Institutul de Istorie, Chișinău, Academia Oamenilor de Știință din România (AOŞR), Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei au organizat la 21 august 2019, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop - verde pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial" (manifestare științifică cu prilejul împlinirii a 80 de ani din data semnării odiosului document).

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” au organizat la 27 martie 2019 "101 ani de la Unirea Basarabiei cu România: istorie și actualitate (noi interpretări și considerații". În cadrul discuțiilor din cadrul Institutului de Istorie au intervenit cu alocuțiuni conf. univ. dr. Gheorghe Negru, conf. univ. dr. Constantin Ungureanu, conf. univ. dr. hab. Ana Pascaru, conf. univ. dr. Octavian Țîcu, conf. univ. dr. Anatol Țaranu, cercetător științific Ion Negrei, conf. univ. dr. Elena Negru, acad. Andrei Eşanu.Institutul de Istorie în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române (București), Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus (Minsk), au organizat la 8 mai 2019 Conferința științifico-practică internațională, dedicată Zilei Europei, cu genericul „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea parteneriatului estic”. Lucrările conferinţei au fost găzduite de Sala Mică a AȘM.

Institutul de Istorie a organizat la 12 martie 2019 Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători, cu genericul "Societăţi favorabile incluziunii, inovatoare şi reflexive în obiectivul cercetărilor tinerilor istorici şi filosofi din Republica Moldova". Programul întrunirii ştiinţifice, aflată la a XIII-a ediţie, a adunat 12 comunicări ale tinerilor cercetători din cadrul Institutului de Istorie, Universităţii de Stat din Moldova şi Institutului Patrimoniului Cultural, inclusiv 6 doctori în ştiinţe.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC