RomânăEnglish

Invitaţii

Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Academia Română – Centrul de Studii Transilvane și cu Institutul de Istorie din Chişinău vă invită la Conferința Internațională "Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini” Cluj-Napoca, 18-21 octombrie 2018.

Marele Război a schimbat, o dată pentru totdeauna, granițe geopolitice, sisteme economice, structuri sociale, tehnologie, mentalități. Patru mari imperii au dispărut de pe harta lumii, iar printre ruinele acestora au apărut state noi, cu noi frontiere. Ordinea politică a Europei, dar și a altor părți ale lumii, a fost profund restructurată. Marele Război a zguduit din temelii ordinea socială a lumii. Aristocrația și-a pierdut poziția dominantă, iarclasele de mijloc și muncitorii au început să-și revendice un rol tot mai important în societate. Pierderile uriașe de vieți înregistrate în război au creat, de asemenea, posibilități de emancipare pentru femei: acces la o educație superioară, la ocupații rezervate până atunci bărbaților, drept de vot în unele state ale lumii. Însuși modul de a purta un război a suferit modificării reversibile – vechile arme și strategii au fost înlocuite cu altele în care tehnologia a jucat un rol esențial, în care șarjele de cavalerie au fost înlocuite cu tancuri, avioane și submarine.

Pentru România,  finalul  războiului  a  însemnat  șansa  uriașă  de  a  uni  toate provinciile istorice românești în granițele aceluiași stat, și de a se reconstrui ca veritabilă putere regională. Împlinirea a o sută de ani de la acest moment astral al românilor constituie o ocazie potrivită pentru o privire retrospectivă, pentru reevaluarea acestui eveniment ale cărui unde de șoc se resimt, în anumite domenii, până în zilele noastre.

Invitaţie-program:


Comitetul Ştiinţific

Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (rector, Universitatea Babeş-Bolyai, director, Centrul de Studii Transilvane, Academia Română)

Prof. univ. dr. Dennis Deletant (Visiting Ion Ratiu Professor of Romanian Studies at Georgetown University, Washington DC)

Prof. univ. dr. Paul Michelson (Huntington University)

Prof.  univ.  dr.  Ioan Bolovan (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai și Centrul de Studii Transilvane, Academia Română)

Prof.  univ.  dr.  Rudolf  Gräf  (prorector,  Universitatea  Babeş-Bolyai  și  Centrul  de

Studii Transilvane, Academia Română)

Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta (decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai)

Prof. univ. dr. Liviu Maior

Prof. univ. dr. Habil. Gheorghe Cojocaru (Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău)

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima (Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar, UBB) Conf. univ. dr. Alex Marshall (University of Glasgow, UK)


Comitetul de organizare

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai)

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima (Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar, UBB) CS II Dr. Luminiţa Dumănescu (Centrul de Studiere a Populaţiei, UBB)

CS II Dr. Marius Eppel (Serviciul Muzee, UBB)

CS II Dr. Daniela Mârza (Centrul de Studii Transilvane, Academia Română)

Dr.  Oana Tămaş (Centrul de  Dezvoltare  Universitară şi Management  al calităţii, UBB)

Conf. Cercetător dr. Silvia Corlățeanu Granciuc (Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău)

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC