RomânăEnglish

Lansări

Eşanu A. Cultural universe in Moldavia (XV-XIX). Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX). Studii. AȘM. Institutul de Istorie. Chișinău 2013. Lexon-Prim, 328 p. ISBN 978-9975-4476-6-9

Institutul de Istorie al AŞM, în colaborare cu Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală ”Andrei Lupan” a AŞM au organizat în data de 27 februarie 2014 lansarea a două lucrări recente ale academicianului Andrei EŞANU, care vin să reîntregească peisajul cultural din întreg spaţiu românesc. Evenimentul a avut loc în Sala Mică a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”.

Lucrările Cultural universe in Moldova (XV-XIX) - Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX)”. Studii. Chişinău: Lexon-Prim, 2013. 328 p. ISBN 978-9975-4476-6-9 şi ”Academicianul Andrei Eşanu: Biobibliografie” / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; coord.: Constantin Manolache; Chişinău.; Inst. de Studii Encicl. Al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013. – 168 p. ISBN 978-9975-4307-7, sunt operele ce s-au bucurat de o atenţie deosebită în cadrul evenimentului, care, în opinia noastră. vor ajunge de rând cu celelalte cărţi ale autorului, un izvor de inspiraţie pentru cercetătorii posterităţii.

În adresa academicianului au fost aduse cuvinte de felicitare din partea dr. hab. conf. univ. Aurelia HANGANU, secretar ştiinţific general al AŞM şi prof. univ. dr. hab. Aurelian DĂNILĂ, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM, care au oferit autorului din partea administraţiei AŞM - Diploma ”Meritul Academic”. O altă ”Diplomă de Merit” a fost oferită acad. Andrei Eşanu de către moderatorul evenimentului, conf. univ. dr. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AŞM, pentru succesele remarcabile obţinute la cei 40 de ani de activitate în promovarea adevărului istoric, şi pentru curajul de a se menţine mereu în serviciul muzei ”Clio”!

Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU

Tot cu urări de bine şi prezentări asupra cărţilor lansate, au intervenit: mem. cor. Demir DRAGNEV, Institutul de Istorie al AŞM, prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEŢ, USM, prof. univ. dr. hab. Pavel COCÂRLĂ, USM; academician Valeriu CANŢER, preşedintele CNAA, acad. Valeriu PASAT, Institutul de Istorie al AŞM; Stavrofora Irina (PÂNTESCU) stareţa Mănăstirii Voroneţ, prof. univ. Carmen BĂLAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; dr. Gabriela PLATON, călugăriţă la Mănăstirea Voroneţ, dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AŞM, dr. Arina KRAIJDAN, Universitatea „Perspectiva”, Chişinău ş.a.

Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU

Menţionăm, că Acad. Andrei Eşanu este autor a peste 300 de lucrări, inclusiv 23 de volume, dintre care mai multe semnate în colaborare cu Valentina Eşanu, dedicate unor probleme de istorie a românilor în contextul culturii şi civilizaţiei europene, unor personalităţi din istoria culturii şi spiritualităţii medievale româneşti (Ştefan cel Mare şi anturajul său; Dimitrie Cantemir, Petru Movilă, Nicolae Milescu Spătarul ş.a.), studii de istorie ecleziastică şi genealogie, ediţii de cronici, de izvoare medievale şi opere cantemirene.

Dr. Mariana ŢÂBULAC

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC