RomânăEnglish

Lansări


Institutul de Istorie a organizat la 23 mai 2019 lansarea cărții Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varniţa, Chișinău, 2019. Editura Lexon-Prim. 516 p. Autor: Robert R. Denndorf. Evenimentul a fost găzduit de Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.


PROGRAM

Moderator:

conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU,

directorul Institutului de Istorie

Mesaje de salut:

Dr. hab. Eugen SAVA, directorul Muzeului Național de Istorie  a Moldovei

Igor ȘAROV, Secretar General de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Excelența Sa Anna LYBERG, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova

Luări de cuvânt:

Acad. Andrei EȘANU, șeful secției Istorie Medievală a Institutului de Istorie

Conf. univ. dr. Dinu POȘTARENCU, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie

Dr. Gheorghe SOLTAN, consilier la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Conf. univ. dr. Valentin CONSTANTINOV, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie

Prof. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul Institutului Patrimoniului Cultural

Conf. univ. dr. TAMARA NESTEROV, cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural

Conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, secretarul științific al Institutului de Istorie

Alexandru NICHITENCO, primarul localității Varnița

Eduard POTÂNGA, directorul Editurii LEXON

Robert R. DENNDORF, autorul volumului Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709-1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varnița.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC