RomânăEnglish

Lansări

În această monografie de excepţie Vladimir Morozan a dezvoltat următoarele subiecte din istoria provinciei româneşti de la est de Prut: Particularităţile intrării Basarabiei în componenţa Rusiei; Organizarea conducerii administrative după anexarea Basarabiei la Rusia; Tentativele fără succes de a elabora codul civil regional; Organizarea organelor administrative ale conducerii în anii 1818–1830; Basarabia după promulgarea Regulamentului din 1828; Constituirea Obştii Nobililor din Basarabia; Elaborarea registrului genealogic al nobilimii; Drepturile unor grupuri sociale şi etnoconfesionale de a li se conferi statutul de nobil; Comisia de revizuire a activităţii Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia; Viţa nobilimii în anii de până la reforme; Viaţa societăţii nobiliare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; Societatea nobiliară la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea; Dreptul de proprietate funciară al nobililor şi folosirea pământului de către ei; Studiile şi activitatea publică a nobililor. Enumără în ordine cronologică toate familiile nobiliare din Basarabia, în privinţa fiecăreia expunând date biografice. Aceste informaţii de ordin biografic le completează în mod substanţial pe cele publicate de Gheorghe Bezviconi şi alţi cercetători.


La 6 septembrie 2018 a fost lansată cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie în cooperare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, al Academiei Române.

Autorul cărții Ion Militaru, cercetător științific I la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” a vorbit despre geneza acestei cărți ca proiect intelectual și despre necesitatea lansării ei, mai ales într-o zonă care a fost mult mai marcată de urmele pașilor lui Marx, Lenin, decât în Vestul Europei.Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a organizat la 27 decembrie 2017, lansarea Catalogului Manuscrise Românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia), semnat de Valentina Pelin (1950-2006). Evenimentul a fost găzduit de Sala de Arte a Bibliotecii Naționale (bl. II, et. 1, str. 31 August 1989, nr. 78 A)

Apărut recent la editura „Știința”, volumul include un catalog de 337 de manuscrise cu conținut religios, beletristic și științific, slavono-române, române și latine, realizate în spațiul românesc sau de românii din diasporă în sec. XIII-XIX, care se păstrează în biblioteci, arhive și muzee din Rusia, Ucraina și Bielorusia. Ediția este însoțită de un studiu introductiv, o notă asupra ediției, bibliografie, indici și cuvinte-cheie. Lucrarea este destinată mediului academic universitar și tuturor celor ce se interesează de valorile culturale naţionale din trecut, risipite prin lume.La 20 iunie 2017, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" din Chişinău a organizat lansarea albumului cartografic „DESCRIPTIO BESSARABIAE", autori prof. univ. dr. Adrian Năstase (coordonatorul volumului), E.S. domnul Mihai Gribincea, Ambasador al Republicii Moldova în România şi istoricul Ovidiu Dumitru.

Evenimentul de lansare, găzduit de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, l-a avut ca invitat special pe domnul Demir Dragnev, academician, consultant ştiinţific la Institutul de Istorie al AŞM.


Institutul de Istorie al AŞM a organizat la 29 septembrie 2016 lansarea volumului „Sfânta Mănăstire Voroneţ, un sfert de veac de la reînfiinţare”, Iaşi,  Editura Doxologia, 2016, 394 p., elaborată în comun de teologi, oameni de ştiinţă şi cultură din România şi Republica Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de şedinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind moderat de Silvia Corlăteanu-Granciuc, dr. în istorie, secretar ştiinţific al Institutului de Istorie al AŞM, Maica stareţă  a Mănăstirii Voroneţ  Irina (Pântescu);  academician Andrei Eşanu.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC