RomânăEnglish

Cooperare internaţională

Acord de colaborare cu «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им.Г.М.Доброва» al Academiei de Științe a Ukrainei, or. Kiev (20 octombrie 2015).


Protocol de colaborare științifică cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din or. Craiova al Academiei Române (25 septembrie 2015)


Acord de colaborare cu Institutul de Studii a Societăţilor Mediteranei din or. Napoli al Consiliului Naţional de Cercetări din Italia (4 noiembrie 2014)


Protocol de colaborare științifică cu Departamentul de Istorie din cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Oradea (24 octombrie 2014)


Protocol de colaborare științifică cu Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca al Academiei Române (21 februarie 2014)


Acord de colaborare ştiinţifică cu Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Italia (21 februarie 2014)


Acord de colaborare științifică cu Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române (11 noiembrie 2013)


RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md