RomânăEnglish

Perfecţionare

În perioada 8-14 iulie 2013 la Cluj-Napoca (România) s-a desfăşurat ediţia a IX-a a Şcolii de Vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, la care au participat cercetător științifici, cadre universitare și profesori de istorie din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi Ungaria. Printre participanți au fost prezenți şi patru cercetători din cadrul Institutului de Istorie al AŞM.

Școala de vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Ediția a IX – a. (8-14 iulie 2013. Cluj-Napoca)

Cursurile ţinute de profesorii Universităţii „Babeş-Bolyai” şi Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române au avut ca scop promovarea în rândul participanţilor a unor viziuni moderne în predarea-învăţarea la orele de istorie a unor tematici controversate. Organizatorii au pus accent pe păstrarea multi-perspectivităţii, în calitate de condiţie sine qua non de formare în rândul elevilor a unor aptitudini critice asupra evenimentelor şi faptelor istorice, pentru a putea percepe materialului tematic din curricula şcolară nu doar ca o înşirare de date, ci ca problematici de idei, concepte, mesaje identitare şi sociale, argumente în formularea propriilor opinii şi viziuni etc. Cursurile nu s-au limitat doar la dimensiunea teoretică. Un grup de cadre didactice din diferite localităţi ale judeţului Cluj au venit cu  prezentări elocvente din metodologia şi practica predării-învăţării istoriei la orele proprii, împărtăşind în acest mod cu participanţii la şcoala de vară secvențe din experienţa proprie de soluţionare a diferitelor probleme apărute în cadrul aplicării conceptelor moderne de predare-învăţare.

Școala de vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Ediția a IX – a. (8-14 iulie 2013. Cluj-Napoca)

În cadrul cursurilor la care au asistat, cercetătorii din cadrul Institutului de Istorie au venit cu comentarii, precizări, opinii referitoare la specificul predării-învăţării istoriei în Republica Moldova,  în condiţiile implicării grosolane a politicului în scrierea istoriei, prin adaptarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice la necesităţile înguste a unor grupuri de influenţă, deseori străine intereselor naţionale. Pe de altă parte, pentru cercetătorii din cadrul Institutului de Istorie al AŞM, şcoala de vara a constituit un prilej de dezbateri, schimb de experienţă şi literatură istorică cu colegii de la Universitatea Babeş-Bolyai şi Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, contacte și oportunități de colaborare cu colegi din România și din afara hotarelor sale.

Școala de vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Ediția a IX – a. (8-14 iulie 2013. Cluj-Napoca)Un rol deosebit în lărgirea orizontului cunoașterii istorice a participanţilor la Şcoala de Vara l-au constituit excursiile desfășurate de către organizatori la cele mai importante locuri istorice: situri, mănăstiri, biserici, catedrale, muzee şi castele din Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Turda, Gherla şi alte localităţi din Transilvania. În acest mod participanţii şi-au îmbogăţit viziunile asupra celor mai importante fapte şi evenimente istorice la modul propriu păşind pe urmele personalităţilor marcante ale istoriei noastre naţionale. Necesită a fi menţionat faptul că organizatorii au reuşit desfăşurarea întregului program al şcolii de vară la cel mai înalt nivel, au fost receptivi la opiniile şi sugestiile participanţilor, dorind sincer ca aceste forme de cunoaștere să nu se transforme într-o formalitate, ci să devină un adevărat sprijin în perfecţionarea profesională a celor implicaţi în program, o posibilitate de schimb reciproc de realizări pe făgaşul istoriei.


RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC