RomânăEnglish

Perfecţionare

Training practic: Scrierea şi managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic

În perioada 26–27–28 februarie 2014, Universitatea de Tehnologie din Tallinn (UTT), Estonia în cooperare cu Reţeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, Fundaţia DAS Pentru o Moldovă Bazată pe Cunoaștere şi Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a desfăşurat la Chişinău trainingul intitulat „Scrierea şi managementul proiectelor inovaţionale şi de transfer tehnologic”, finanţat de Ministerul de Afaceri Externe al Estoniei în cadrul Proiectului BITTEM.

Training-ul de formare a reunit la Chișinău șase instructori internaţionali, care au împărtăşit reprezentanţilor instituţiilor de cercetare și dezvoltare din Moldova, celor mai importante universităţi din ţară, întreprinderilor mici şi mijlocii şi autorităţilor publice, cunoștințe, competenţe și experienţe proprii în elaborarea şi managementul unor proiecte internaţionale de succes în domeniul transferului tehnologic.

În cadrul evenimentului, la care au participat şi doi cercetători din cadrul Institutului de Istorie al AŞM, au fost abordate subiecte privind drepturile de proprietate intelectuală, marketing inovaţional, managementul de proiecte, audit, conexiunea dintre universități– IMM-uri–instituţii publice, accesul la finanțare a proiectelor inovatoare, monitorizare și clusterizare. Urmare a activităților de instruire de la Chişinău, 10 participanţi din Republica Moldova, care s-au implicat activ în procesul de elaborare şi discutare a conceptelor de proiecte au fost selectaţi pentru a participa în vara anului 2014 într-un seminar de instruire în Estonia pentru a fi asistaţi de către echipa de experţi din Estonia să îşi dezvolte ideea de proiect într-o propunere competitivă pe plan internaţional.

Este necesar de menţionat că prelegerile au pus accent pe domeniul tehnologic, de care istoria ca ştiinţă socio-umanistică este departe. Cu toate aceste, anumite sugestii, precum depistarea şi selectarea partenerilor în proiectele internaţionale, anticiparea şi gestionarea riscurilor şi problemelor la elaborarea şi executarea proiectelor, alte mici secrete, de felul celor ce ţin de acoperirea cheltuielilor neeligibile sau aplanarea conflictelor dintre parteneri, cu siguranţă au prezentat un interes imens şi pentru participanţii din cadrul Institutului de Istorie al AŞM.

Training practic: Scrierea şi managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic
Training practic: Scrierea şi managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic
Training practic: Scrierea şi managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic
Training practic: Scrierea şi managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic


RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC