RomânăEnglish

Perfecţionare

Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014

La invitaţia Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, dr. Constantin Ungureanu, dr. Valentin Constantinov şi dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc au avut ocazia să participe la lucrările Şcolii de vară  “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, ediţia a X-a, care anul acesta şi-a ţinut lucrările în oraşul multicultural Sibiu, în perioada 7-12 iulie 2014.

La manifestare au participat profesori de istorie din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi Ungaria. La deschiderea evenimentului, alături de academicianul prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” şi directorul Centrului de Studii Transilvane, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al UBB, s-au aflat autorităţi ale oraşului Sibiu, rectori a unor Universităţi din Sibiu, Andrei Făgărăşan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

În alocuţiunile de deschidere a evenimentului s-a manifestat convingerea că scopul ştiinţific al întâlnirii va fi realizat şi va fi dublat de descoperirea oraşului multicultural Sibiu, dar şi a judeţului. Un prim pas pentru cunoaşterea înzestrării şi a potenţialului judeţului Sibiu l-a constituit vizionarea celui mai recent film documentar despre Sibiu, pe care “cursanţii” Şcolii de Vară l-au primit în dar.

În prima zi a lucrărilor au fost ţinute câteva conferinţe de către universitarii Ioan Aurel Pop, Sabin Luca, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului Universităţii 'Petru Maior' din Târgu Mureş. În zilele următoare au fost audiate prelegeri susţinute de către membri ai comunităţii academice sibiene, universitarii Paul Niedermaier, George Manolache, Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Ilie Moise, Lucian Giura, Gabriela Gruber, alături de alţi invitaţi ca dna Maria Berényi de la Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Academicianul Ioan Aurel Pop a abordat tema “Istoria şi semnificaţia numelor de roman/vlah şi România/Valahia” subliniind importanţa şi actualitatea temei de existenţă milenară şi care “…trebuie relevată în chip corect, în acord cu ceea ce mărturisesc izvoarele istorice”. Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului Dr. Laurenţiu Streza în acord cu consemnarea anului 2014 ca an al evocării personalităţii lui Constantin Brâncoveanu, a relevat subiectul “Martiriul Brâncovenilor şi exemplul pentru generaţiile actuale”. Dr. Constantin Ungureanu a reliefat chestiunea: “Bucovina în timpul primului Război Mondial”. Tematica reuşit aleasă a punctat cele mai importante evenimente de istorie a românilor în context naţional şi internaţional accentele fiind puse şi pe subiecte interdisciplinare: istoria culturii, filosofie, literatură, istoria relaţiilor internaţionale, arheologie, etnografie, demografie, politologie, geografie istorică, istorie militară etc.

Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014 Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014
Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014
Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014
Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Sibiu, 7-12 iulie 2014

Totodată, participanţii la Şcoala de Vară au avut în program vizita la Colegiul Naţional “Octavian Goga”, unde s-au întâlnit cu profesori de istorie din Sibiu şi din alte localităţi ale judeţului, în cadrul cărora s-au desfăşurat activităţi cu caracter didactic-aplicativ. Orele practice, de teren: vizitarea edificiilor istorico-culturale şi religioase ale oraşului Sibiu, vizitarea castelelor medievale din judeţ, a cetăţilor, mănăstirilor şi bisericilor, vizite însoţite de specialişti notorii în teme, au înserat pe viu impresii inegalabile. Şcoala de Vară a inclus excursii pe traseele Sibiu-Răşinari-Orlat-Sibiel; Sibiu-Mediaş-Biertan-Agnita-Sibiu; Sibiu-Făgăraş-Sâmbăta de Sus-Sibiu. Prelegerile şi dezbaterile din cadrul Şcolii de vară, orele practice de istorie, contactul direct cu cultura românească au îmbogăţit nu doar bagajul de cunoştinţe al cursanţilor, dar au oferit şi noi oportunităţi de colaborare, schimb de opinii, lecţii de bună organizare, responsabilitate, spirit de echipă, bunăvoinţă şi sensibilitate, subliniind o dată în plus necesitatea studierii situaţiei românilor de peste hotare şi de pretutindeni.

Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC