RomânăEnglish

Rapoarte de activitate

Rezumatul raportului de activitate:

Pe parcursul anului 2010 cercetătorii Institutului de Istorie, Stat şi Drept şi-au direcţionat activitatea în cadrul a 6 proiecte instituţionale, 2 proiecte în cadrul Programelor de Stat, 2 proiecte pentru tinerii cercetători. În acest sens atenţia a fost concentrată asupra celor mai importante probleme din istoria naţională în context universal, precum şi a problemelor ce ţin de independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova atât pe plan intern, cât şi internaţional.

În acest interval de timp au fost editate: 8 monografii, 8 culegeri de studii şi documente, 7 articole în reviste de categoria – B,  69 de articole în reviste de categoria – C, 14 articole în reviste internaţionale. Colaboratorii Institutului au participat cu 31 de rapoarte la conferinţe internaţionale. Institutul a organizat 11 manifestări ştinţifice: naţionale (6) şi internaţionale (5). Colaboratorii Institutului au participat la mai multe emisiuni televizate şi radiofonice.

Planul de cercetări pe anul 2010 a fost îndeplinit, toate materialele care au fost înaintate spre publicare au fost puse în discuţie şi aprobate în cadrul şedinţelor Consiliului Ştiinţific.

Principalele rezultate ştiinţifice:

1. Au fost propuse noi viziuni privind reanimarea vieţii cultural-spirituale din Basarabia în anii 1917-1918 prin prisma efectelor politice asupra conotaţiilor culturale din această perioadă;

2. S-a studiat raportul fenomenelor religie-cultură şi reconsiderat factorul religios în profilarea conştiinţei de neam a populaţiei dintre Prut şi Nistru în anii 1812-1940.

3. Elucidate noi aspecte legate de evoluţia unor componente importante ale civilizaţiei rurale din spaţiul pruto - nistrean al Ţării Moldovei în sec. al XVII-lea – încep. sec. al XVIII-lea.

4. Au fost generalizate probleme ce ţin de istoria instituţiilor politice din RSSM şi RM, istoria conflictului din Transnistria (1989-2005), probleme ale statului, religiei şi bisericii în perioada sovietică, istoria elitelor culturale în RSSM.

5. S-a studiat evoluţia instituţiilor administrative economice, sociale si culturale ale populaţiei din S-E Moldovei si stânga Nistrului in sec XVIII- incep. sec.  XIX.

6. S-a scris istoria Drapelului de Stat al R. Moldova – Tricolorului – parte componenta a cercetărilor de vexilologie heraldica internaţionala.

7. A fost analizat ansamblul legal în vederea descentralizării puterii în Republica Moldova şi dezvoltarea autonomiei locale.

8. S-au investigat principale domenii de colaborare internaţională în scopul consolidării statului de drept în Republica Moldova şi aprofundării relaţiilor internaţionale cu alte state.

9. S-a cercetat cadrul normativ naţional şi internaţional, în vederea armonizării la standardele şi criteriile internaţionale.

10. S-au analizat particularităţile proceselor de integrare europeană şi euro-asiatică, cât şi evoluţia lor, cu evidenţierea problemelor existente în acest sens şi cu prezentarea unor propuneri concrete în vederea determinării politicii interne şi externe a Republicii Moldova.

11. S-au elucidat  în contextul investigaţiilor naţionale şi europene modificările  care se produc asupra valorilor fundamentale în societate (cazul Republicii Moldova);  structura dialogului - intra şi intercultural; cauzele labilităţii graniţelor dintre valoare şi nonvaloare la început de secol şi mileniu; contribuţia valorilor ştiinţifice în crearea  noii imagini a lumii care  determină societatea să se ghideze după aceste  criterii şi norme de viaţă; semnificaţia  unei noi etici; relaţia dintre componenta valorică dominantă şi formarea conştiinţei de sine; funcţiile axiologice ale ştiinţei în societatea contemporană.

12. S-au identificat şi  testat sursele care alimentează modificarea/stigmatizarea valorilor  şi specificul lor în realitatea Republicii Moldova.


RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC