RomânăEnglish

Secţia Istorie Medievală

Eşanu Andrei, Academician,dr.hab, profesor, membru titular al AŞM, şef secţie

CV

Dragnev Demir, Mem. cor.,dr. hab., profesor universitar, consultant ştiinţific

CV

Tabuncic Sergiu, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

Constantinov Valentin, Doctor habilitat în istorie, Confer. cercet., cercetător ştiinţific principal


Cereteu Igor, Doctor habilitat în istorie, Conferenţiar univ., cercetător ştiinţific principal

CV

Bacalov Sergiu, Doctor, Confer. cercet., Cercetător ştiinţific coordonator

Eşanu Valentina, doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior

CV

Svetlicinii Larisa, cercetător ştiinţific

Marina GUȚU, cercetător științific stagiar

Chirtoagă Ion, Doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal

Mischevca Vladimir, Doctor, Confer. cercet., Cercetător ştiinţific coordonator

CV

Furtună Alexandru, Doctor, Confer. cercet., cercetător ştiinţific coordonator

CV

Candu Teodor, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Felea Alina, Doctor în istorie, Confer. cercet., cercetător ştiinţific superior

Cernenchi Eugen, cercetător ştiinţific

CV

Ciobanu Tudor, cercetător ştiinţific

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC