RomânăEnglish

Secţia Istorie Modernă

Ungureanu Constantin, Doctor în istorie, Confer. cercet., şef interim al secţiei

CV

Agachi Alexei, Doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal

Negru Gheorghe, Doctor în istorie, Confer. cerc., cercet. ştiinţific coordonator

CV

Stîcalin-Colin Angela, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Eţco Diana, Doctor, cercetător ştiinţific superior

CV

Negrei Ion, cercetător ştiinţific

Cereș Irina, cercetător ştiinţific

Tomuleț Valentin, Doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal

Danilov Maria, Doctor, Conferenţ. Cercet., cercet. ştiinţific coordonator

CV

Poştarencu Dinu, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

Emilciuc Andrei, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior

CV

Chirtoagă Valentina, cercetător ştiinţific

CV

Sclifos Eugen-Tudor, cercetător ştiinţific

RSS
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md