RomânăEnglish

Acte utile

Monitorul oficial nr. 42 – 44 (3135 – 3137) din 29 februarie 2008, art. 252, p. 15 – 19

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (în continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi ale Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003, care stipulează că în Moldova pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare se efectuează prin doctorat şi postdoctorat.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC