RomânăEnglish

Acte utile


Anexe
 1. Lista materialelor depuse de pretendentul la grad ştiinţific la seminarul ştiinţific de profil

 2. Lista materialelor incluse în dosarul pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei de doctor sau doctor habilitat prezentat la CNAA de către senatul sau consiliul ştiinţific al instituţiei

 3. Lista materialelor depuse de pretendentul la grad ştiinţific în Consiliul ştiinţific specializat

 4. Lista materialelor incluse în dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat sau confirmarea gradului ştiinţific de doctor

 5. Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor habilitat şi al autoreferatelot/referatelor ştiintifice

 6. Reguli privind asigurarea bibliografică a tezei

 7. Elementele principale ale programului şedinţei consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea publică a tezei de doctor/doctor habilitat

 8. Lista actelor pentru dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea titlului ştiinţific/ ştiinţifico-didactic

 9. Cerere de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi atestatelor de inalta calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute in strainătate

 10. Publicaţiile ce se iau în consideraţie la prezentarea tezelor de doctor/doctor habilitat

 11. Modelul anunţului privind susţinerea tezei de doctorat

 12. Modelul suplimentului la teza de doctorat

 13. Lista instituţiilor pe adresa cărora se expediază în mod obligatoriu autoreferatele/referatele ştiinţifice

Formulare
 1. Lista lucrărilor ştiintifice şi ştiintifico-didactice, didactice

 2. Fişa de evidenţa a cadrului stiinţific

 3. Adeverinţă privind susţinerea examenelor de doctorat

 4. Foaia de titlu a tezei de doctor/doctor habilitat

 5. Coperta autoreferatului / referatului ştiinţific

 6. Reversul copertei autoreferatului / referatului ştiinţific

 7. Componenţa nominală a consiliului ştiinţific specializat şi referenţii oficiali

 8. Lista de prezenţă a membrilor consiliului ştiinţific specializat şi a referenţilor oficiali

 9. Lista membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au primit buletine de vot pentru conferirea/ solicitarea CNAA de conferire a gradului ştiinţific de doctor /doctor habilitat (completată cu formularele 9a, 9b, 9c)

 10. Demersul senatului / Consiliului ştiinţific

 11. Adeverinţă cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător / conferentiar cercetător

 12. Adeverinţă cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar / conferenţiar universitar

 13. Dare de seamă privind activitatea consiliilor ştiinţifice specializate

 14. Coperta dosarului prezentat la CNAA de către senatul sau consiliul ştiinţific al instituţiei pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţnere a tezei de doctor sau doctor habilitat

 15. Reversul copertei dosarului prezentat la CNAA de către senatul sau consiliul ştiinţific al instituţiei pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei de doctor sau doctor habilitat

 16. Opinia membrului CŞS la examinarea prealabilă a tezei de doctorat

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC