RomânăEnglish

Acte utile

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA,
Nr. AT03/1-1 din 23 aprilie 2009
Întră în vigoare din 1.09.2009

Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC