RomânăEnglish

Anunţuri

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade) din cadrul Institutului de Istorie al AȘM anunţă discuția tezei de doctor habilitat în istorie „Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în istorie. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române.

Şedinţa SŞP va avea loc joi, 22 iunie 2017ora 14.00, Institutul de Istorie, birou 325.

Președinte S.Ş.P. Valentin Tomuleț, dr. hab. în istorie, prof. univ.,

Secretar S.Ş.P. Ion Chirtoagă, dr. în istorie, conf. cercet.

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md