RomânăEnglish

Anunţuri

Institutului de Istorie anunță Ședința Consiliului Științific de profil ad-hoc pentrus usținerea publică a tezei de doctorat în filosofie la specialitatea 632.01 etică şi bioetică. a dlui BANARI Ion: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico- metodologică.

Conducător științific ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar.

Susținerea va avea loc pe 26 iunie 2018, ora 14.00 pe adresa: Chișinău , bulevardul Ștefan cel Mare 1, et. 4, biroul 408.


Secretar consiliului științific

L. Troianowski, dr. în filosofie

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC