RomânăEnglish

Anunţuri

La 26 iunie 2018, ora 15.00, în sala de conferințe a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturala (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 82, Chișinău, Republica Moldova) domnul  Igor Cereteu, doctor în istorie, conferențiar universitar, va susține în Consiliul Ştiinţific Specializat  DH 15. 611.02 – 01 din cadrul Institutului de Istorie teza de doctor habilitat cu tema: CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN ESTUL MOLDOVEI (sec. XVI-XIX) specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade) Consultant științific: EȘANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), Institutul de Istorie, Chișinău.

RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md