RomânăEnglish

Anunţuri

La 26 iunie 2018, ora 10.00, în  Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (str. Mihail  Kogălniceanu  nr. 82, Chișinău, Republica Moldova) DANILOV Maria, doctor în istorie, conferențiar cercetător, va susține în Consiliul ştiinţific specializat DH 15. 611.02 – 02 din cadrul Institutului de Istorie teza de doctor habilitat cu tema: CARTE ȘI CENZURĂ ÎN BASARABIA (1812-1917) specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade).
Consultanți științifici:
EȘANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, Membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, Membru de onoare al Academiei Române, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), Institutul de Istorie, Chișinău.
COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), Institutul de Istorie, Chișinău.


RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova| tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md