RomânăEnglish

Pagina 7 din 7 Toate paginile

Sectorul de Filosofie reprezintă subdiviziunea din care ulterior s-au constituit cu drept de institut: Secţia de Filosofie și Drept (1969) şi Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept (1991), reorganizat în Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (2011), din 2013 S. Filosofie face parte din Institutul de Istorie al ASM. Funcţionalitatea sectorului în atare dimensiune își are originile din anii 50 ai sec. XX. 1956 – an de referință pentru instituționalizarea cercetărilor filosofice prin fondarea sectorului de studiere a istoriei gândirii filosofice și social-politice organizat în cadrul Institutului de Istorie al AŞM.

Transformările schimbărilor după implozia sistemului totalitar (anii 90 ai sec. XX), edificarea noilor democrații, inclusiv a societății moldovenești au confruntat ştiinţele filosofice cu un şir de probleme interne, dar şi cu necesitatea participării lor active prin cercetări eficiente contribuind la conturarea imaginii complexe a realităţii și în calitate de soluţii la problemele R. Moldova.

În cadrul sectorului, mai bine de jumătate de secol se promovează și se readuce în circuitul ştiinţific şi cultural din ţară şi de peste hotare a celor mai reprezentativi gânditori români din arealul basarabean în cadrul proiectului Moștenire. Problematica cercetărilor poartă un caracter multiaspectual axată pe: Conexiunea și redimensionarea valorilor în RM în contextul noii vecinătăți cu UE (2006-2010), Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (2011- 2014) și proiectul în derulare „Integrarea tradițiilor filosofiei contemporane în societatea bazată pe cunoaștere” (2015-2018)

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC