RomânăEnglish

Proiecte instituţionale


1 11.817.07.23F Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice) (2011-2014)
2 11.817.07.02F Evoluţii politice, social-economice şi culturale în RASS Moldovenească, Basarabia interbelică, RSS Moldovenească şi Republica Moldova. (conducător doctor habilitat în istorie Nicolae Enciu, 2011-2014)
3 11.817.07.04F. Evoluţii sociale, culturale, administrative, religioase şi politice în Basarabia şi în teritoriile din stânga Nistrului în anii 1812-1918. Studii şi documente. (conducător doctor în istorie Gheorghe Negru, 2011-2014)
4 11.817.07.01F Viaţa socială, politică, economică, regională şi culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi a înnoirilor în spirit european (mijl. sec. XIV-1812). Structuri cotidiene şi mentalităţi Studii, documente şi cronici.
5 06.410.006F Regiunile şi localităţile istorice ale Moldovei în perioada medie şi modernă (conducător dr. hab., Ion Chirtoagă, 2006-2010)
6 06.410.005F Personalităţi, mentalităţi şi valori cărturăreşti în sistemul de relaţii naţionale şi europene(sec. XIV-XX) (conducător dr. hab., acad. A. Eşanu, 2006-2010)
7 06.410.004F Particularităţile vieţii politice, economice şi culturale a Republicii Moldova în sec. XX – începutul sec. XXI (conducător, dr. Leonid Bulmaga, 2006-2010)
8 06.410.001F Societatea medievală şi modernă a Moldovei în contextul Europei de Est şi Sud - Est (conducător dr. hab., mem. cor. Demir Dragnev, 2006-2010)
RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC