RomânăEnglish

Proiecte instituţionale


1 11.817.07.23F Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice) (2011-2014)
2 11.817.07.02F Evoluţii politice, social-economice şi culturale în RASS Moldovenească, Basarabia interbelică, RSS Moldovenească şi Republica Moldova. (conducător doctor habilitat în istorie Nicolae Enciu, 2011-2014)
3 11.817.07.04F. Evoluţii sociale, culturale, administrative, religioase şi politice în Basarabia şi în teritoriile din stânga Nistrului în anii 1812-1918. Studii şi documente. (conducător doctor în istorie Gheorghe Negru, 2011-2014)
4 11.817.07.01F Viaţa socială, politică, economică, regională şi culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi a înnoirilor în spirit european (mijl. sec. XIV-1812). Structuri cotidiene şi mentalităţi Studii, documente şi cronici.
5 06.410.006F Regiunile şi localităţile istorice ale Moldovei în perioada medie şi modernă (conducător dr. hab., Ion Chirtoagă, 2006-2010)
6 06.410.005F Personalităţi, mentalităţi şi valori cărturăreşti în sistemul de relaţii naţionale şi europene(sec. XIV-XX) (conducător dr. hab., acad. A. Eşanu, 2006-2010)
7 06.410.004F Particularităţile vieţii politice, economice şi culturale a Republicii Moldova în sec. XX – începutul sec. XXI (conducător, dr. Leonid Bulmaga, 2006-2010)
8 06.410.001F Societatea medievală şi modernă a Moldovei în contextul Europei de Est şi Sud - Est (conducător dr. hab., mem. cor. Demir Dragnev, 2006-2010)
RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC