RomânăEnglish

Proiecte internaţionale


1 13.820.17.01/ItF Moldova în contextul civilizaţiei româneşti şi peninsula Italiei: studiu comparativ al proceselor de modernizare în cele două zone ale ariei Mediteranei (1800-1950)
2 11.820.07.02/ItA Identitatea spaţiului mediteranean şi Europa de Est. Schimb de oameni şi culturi. (Caz de studiu Italia – Republica Moldova). (conducător doctor în istorie Silvia Corlăteanu, 2011-2012).
3 Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (2009-2011). Instituţii partenere: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (Bucureşti) şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe al Moldovei
4 Cultură şi politică în Ţările Române în context european. Sec.XV-XX. Instituţii partenere: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române (Cluj-Napoca)
5 Cultura şi politica în Ţările Române în context european (2006-2008). Instituţii partenere: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (Bucureşti) şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe al Moldovei
6 Materiale documentare privitoare la istoria Ţării Moldovei sec. XV-XVII (conducător doctor în istorie Valentin Constantinov, 2006-2007). Proiect comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Ştiinţific Umanistic din Federaţia Rusă
RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC