RomânăEnglish
1 Ţîcu O. Nicolae Simatoc (1920-1979)- legenda unui fotbalist basarabean de la „Ripensia” la „FC Barcelona”. - Chişinău: Cartdidact, 2013.- 211 p. ISBN 978-9975-4462-1-1
2 Lopata M., Tărîţă M. The deportations from the neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets (Moldova) in 1949-1951. Ch.: Bons Offices, 2013. 176 p. ISBN 978-9975-80-635-0
3 Moraru P. SMERŞ în Basarabia. 1944-1954.- Bucureşti: Editura Militară, 2013.- 334 p. ISBN 978-973-32-0909-6
4 Moraru P. Relaţiile internaţionale în anii 1914-1947.- Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2013.- 291p. ISBN 978-973-53-1119-3
5 Moraru P. Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944). Seria „Opera Omnia”. Cartea de Istorie. Argument de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.- Iaşi: Editura „TIPO Moldova”, 2013.- 512p. ISBN 978-606-676-075-1
6 Popovschi V. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Ch.: Pontos, 2013. 224 p. ISBN 978-9975-51-495-8
7 Fuştei N. Persecutarea organizației religioase ”Martorii lui Iehova”. Operația ”Sever” (1951) în RSSM. Ch.: Cuvântul-ABC. 2013, 261p. ISBN 978-997543775-2
8 Ţaranov Vl. Очерки советской цивилизации.- Ch.: CEP USM, 2013.- 133p. ISBN 978-9975-71-344-3
9 Negru E., Negru Gh. „Cursul deosebit al României” şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice ale PCM împotriva României (1965-1989). Studiu şi documente. Vol. I: 1965-1975.- Ch.: CEP USM, 2013. 616p. ISBN 978-9975-71-340-5
10 Cojocaru Gh., Bahnaru V. Partidul şi oamenii de litere şi arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963). Studiu şi documente. Chişinău: Tipografia „Bons Offices”, 2013.- 482 p. ISBN 978-9975-80-755-5
11 Furtună A., Ţopa T., Moraru A. Raionul Teleneşti. Devenirea sa în timp. Chişinău 2013, 503 p. ISBN ISBN 978-9975-4459-2-4
12 Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani: Biobibliografie. / Alcăt., red.: Vl. Mischevca. Chişinău, 2013 (Tipografia „Elan Poligraf ” srl). 224 p. + XXXII pl. color. ISBN 978-9975-4078-8-5
13 Academicianul Andrei Eşanu. Biobibliografie [la 65 ani] / Acad., de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”, coord. C. Manolache, Resp. De ef. A. Hanganu, Chişinău, 2013. ISBN 978-9975-4389-3-3
14 Cartea Moldovei. Sec. XVII – încep. sec. XX. vol.3. Cartea modernă , sec. XIX – înc. sec. XX. Catalog general. Red. şt. şi autor al stud. introductiv acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2012, p. 632. ISBN 978-9975-4177-9-2
15 Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Coord., red. şt. coautor acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2013, 800 p. ISBN 978-9975-4389-2-6
16 Poştarencu D: Vertiujeni, un sat din valea Nistrului, Chişinău: Elan Poligraf, 2013, 232 p. ISBN 978-9975-66-363-2
17 Eşanu A. Cultural universe in Moldavia (XV-XIX). Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX). Studii. AȘM. Institutul de Istorie. Chișinău 2013. Lexon-Prim, 328 p. ISBN 978-9975-4476-6-9
18 Enciu N. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. Vol. I: Populaţia Basarabiei interbelice. Aspecte demografice.- Ch.: Editura Lexon-Prim, 2013.- 424p. ISBN 978-9975-4436-6-1
19 BACALOV, S. Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic. Ch.: CEP USM, 2012. 467 p. ISBN 978-9975-71-282-8.
20 BACALOV, S. Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescul şi Milici. Studiu istorico-genealogic. Ch.:Bons Offices, 2012. 130 p. ISBN 978-9975-80-605-3.
21 CONSTANTIN I.; NEGREI, I.; NEGRU, Gh. Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Ch. : Editura „Notograf Prim”, 2012. 416 p., ISBN 978-9975- 4339- 0-7
22 DRAGNEV, D. Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă în Ţările Române. Studii şi materiale. Ch.: Cartdidact, Civitas, 2012. 595 p. ISBN 978-9975-9847-1-3.
23 FURTUNĂ, A.; BUDZA O.; CEBAN E. Lipnic. File din istoria satului Ch.: Continental Grup, 2012. 663 p. ISBN 978-9975-4361-1-3.
24 MISCHEVCA, V. Anul 1812: Două secole de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei. Ch. Tipogr. „Elan Poligraf”, 2012. 142 p. ISBN 978-9975-66-294-9.
25 POȘTARENCU, D.; Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă. Ch.: CEP USM, 2012. 546 p. ISBN 978-9975-71-322-1.
26 ЦАРАНОВ, В. И. Очерки социально-экономического развития Молдовы (1940-1960). Chişinău, Elan-Poligraf, 2011, 216 p. ISBN 9975-9663-3-0.
27 ZABOLOTNAIA, Lilia, Femeia în relaţiile de familie din Ţara Moldovei în contextul european până la începutul secolului al XVIII-lea. (Căsătorie, logodnă, divorţ). Istoria la feminin. Chişinău, „Pontos” SRL, 2011. 348 p. ISBN 978-9975-51-278-7.
28 PASAT, V. RSS Moldovenească în epoca stalinistă. Chişinău, Cartier Istoric, 2011, 650 p. ISBN 978-9975-79-698-9.
29 FURTUNĂ, Al. GARABA, Vl. Opaci. File de istorie. Chişinău, Tipograf Sirius SRL, 2010, 294 p. ISBN 978-9975-9697-3-4.
30 MISCHEVCA, V. NEGREI, I. Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX. Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău, Elan Inc., 2010. 142 p. ISBN 978-9975-66-199-7.
31 CHIRTOAGĂ, I. Cristeştii din Codrii Moldovei. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010, 276 p. ISBN 978-9975-51-165-0.
32 EŞANU, A. EŞANU, Valentina. Mănăstirea Voroneţ. Istorie. Cultură. Spiritualitate. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010. 416 p. ISBN 978-9975-51-171-1.
33 AGACHI, A. Istoria Mănăstirii Hâncu. 1677-2010. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010, 245 p. ISBN 978-9975-51-143-8.
34 POŞTARENCU, D. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei. Chişinău, Tipografia Centrală, 2009, vol. II, 136 p.
35 FELEA, A. Soroca. Viaţă urbană şi administraţie (sf. sec. al XV-lea - începutul sec. al XIX-lea). Chişinău, Pontos, 2009, 240 p. ISBN 978-9975-51-122-3.
36 CIOBANU, T. CIOBANU, Gr. Vasilcău. Chişinău, Ed. „Cu drag”, 2009, 580 p.
37 CHIRTOAGĂ, I. Măcăreştii din stânga Prutului. Chişinău, Civitas, 2009, 372 p. + 12 pl.
38 КАННЫ, А. КАПУСТИН, С. РАДОВА-КАРАНАСТАС, Олга. История переселения немецких колонистов в Бессарабию и основания села Навая Денневица (Светлый). Кишинев, „Elena- V.I.”, 2008, 146 p. ISBN 978-9975-9548-3-9.
39 Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII). Cord. acad. Andrei EŞANU. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008.
40 AGACHI, A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia rusă 1806-1812. Ed. I şi a II-a Iaşi/Chişinău, 2008.
41 POŞTARENCU D., Spitalul de tuberculoză din Vorniceni. Secvenţe istorice, Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-78-549-5.
42 FUŞTEI, N. Opera Mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale Sud-Est şi Est Europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea). Chişinău, CEP USM, 2008, 296 p.
43 FURTUNĂ, Al.; BOGDAN, R. Şaptebani, Crâmpeie din istoria satului. Chişinău, Tipografia Centrală, 2008, 536 p.
44 FURTUNĂ, Al. Hogineşti. File de Istorie. Chişinău, Civitas, 2008, 356 p. 20,0 c.a.
45 Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII). Cord. acad. Andrei EŞANU. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008, 604 p. 55,0.
46 COZMA, V. Academicianul Boris Melnic: tainele ştiinţei despre om. Chişinău, CEP USM, 2008, 256 p. 18,3 c.a.
47 BULMAGA, L. Moldova în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Aspecte ale vieţii social-economice. Chişinău, CEP USM, 2008, 283 p.
48 AGACHI, A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă 1806-1812. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău, Pontos. 2008, 386 p. 30,7 c.a.
49 VARTA, I. VARTA, Tatiana. Larga. File de istorie. Chişinău, 2007, Ed. a II-a. 270 p. 12 c .a.
50 UNGUREANU, C. Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918). Chişinău, Editura Civitas, 2007, 336 p. 27 c.a.
RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC