RomânăEnglish
1 Bacalov S. Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie. (Studii şi documente), Volumul I, Colecţia „Din Tradiţiile Basarabiei”, Chişinău 2013, 312 p. ISBN 978-9975-120-12-8, ISBN 978-9975-120-11-1
2 Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, Chişinău, 2013, 327 p. ISBN 978-9975-76-099-7
3 In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor. Coord.: ENCIU, N. Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2012, 730 p. (ISBN 978-973-7784-78-0; ISBN 978-97
4 Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de CONSTANTIN, I.; NEGREI, I.; NEGRU, Gh., Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012. 646 p. ISBN
5 Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova: Materialele conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, Ed. A 6-a, 12 aprilie 2012, Chișinău. Vol. I., Secția ”Istorie
6 ANUARUL Institutului de Istorie, Stat și Drept. Materialele Sesiunii științifice anuale 16 decembrie 2011, coord.: Gh. COJOCARU, dr. conf. univ., -Ch.: Tipogr. ”Elan Poligraf”. 2012, 300 p., ISBN 978-9975-4078-6-1.
7 NEGRU, Gh.; CONSTANTIN, I.; NEGREI, I. Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Cuvânt înainte: prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu. Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011, 402 p. ISBN 978 – 606-8337-01-J.
8 MISCHEVCA, V.; MARINESCU, F. Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846). Studii şi documente referitoare la egumenul grec al Goliei. Ediţie îngrijită de dr. S. IFTIMI. Iaşi: AXA, 2010. 132 p. XVI pl. color. ISBN 978-973-660-418-8.
9 Республика Молдова в контексте воображаемых и действительных границ. Паттерны пограничной идентичности. Сб. трудов. Отв. сост. БЫРЛЭДЯНУ В. Вильнюс, Европейский Гуманитарный Университет, 2010, 120 р. ISBN 978-9955-773-24-5.
RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC