RomânăEnglish
1 Igor CERETEU, Octavian MOȘIN. Biblioteca mănăstirii Japca. Catalogul cărților și însemnărilor manuscrise, Chișinău: Ed. LEXON-Prim, 2020, 200 p. ISBN 978-9975-3454-8-4.
2 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada Războiului ruso-turc 1806-1812, Vol. I: noiembrie 1806 – iulie 1808, Ediția a II-a, București, 2016.
3 Cojocaru Gh. Ieșirea din URSS. Republica Moldova. Dezbateri parlamentare (1990-1991). Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2012, 537 p. ISBN 978-973-7745-63-7
4 Constantin I., Negrei I. Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Ch.: Notograf Prim, 2013, 736 p. ISBN 978- 9975-4270-0-5
5 Ţăranu A., Gribincea M. Conflictul transnistrean. Culegere de documente şi materiale. Vol. I (1989-1993).- 598p.; Vol. II (1993-2002).- 638p.- Ch.: Editura Lexon-Prim, 2013. ISBN 978-9975-4436-1-6
6 Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991: Собрание документов в 4 т. / Отв. ред., сост. и авт. предисл. ПАСАТ, В. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 679с. ISBN 978-5-8243-1562-2.
7 NEGREI, I.; ȘIȘCANU, I. Basarabia. Mărturii documentare (1812-2012). Selecţie de documente şi studii. Argument de CALDARARU Dr.-Cr. şi NEGREI, I. Galaţi : Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2012. 160 p. ISBN 978-606-93040-3-7.
8 Documente privitoare la Istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea (1801-1806) (Cărţi domneşti şi zapise). Colecţia Moldova în epoca feudalismului, volumul XII, „Elan Poligraf”, Chişinău, 2012, 528 pag. ISBN 978-9975-66-300-7
9 Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). Alc. AGACHI, A.; VARTA, I.; CONSTANTINOV, V.; SVETLICINÂI, L.; VARTA, T. Ch.: Editura „Litera”, 2012. 488 pag. ISBN 978-9975-74-304-4.
10 VARTA, I.; VARTA, T. Istoria Bibliotecii Naţionale din Chişinău în documente de arhivă. Studiu şi documente, Ch. : 2012. 364 p. ISBN 978-9975-4368-6-1.
11 NEGRU, GH. Limba română şi politica de rusificare în Basarabia / Destin Românesc. Revistă de istorie şi cultură. Ediţie specială, 2011, nr. 5- 6. 183 p./ ISSN 1857-1964.
12 COJOCARU, Gh. Ieşirea din URSS. Republica Moldova. Dezbateri parlamentare (1990-1991). Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. 2011. 473p. ISBN 978-973-7745-63-7.
13 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1961-1975. Сборник документов.Том.3. Москва, РОССПЭН, 2011, 968 стр. ISBN 978-5-8243-1049-8.
14 COJOCARU, Gh. Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979). Studiu şi documente. Iaşi,Tipo Moldova, 2011, 764 p.
15 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1953-1960. Том. 2. Москва, РОССПЭН, 2010, 968 p. ISBN 978-5-8243-1048-1.
16 Evfrosinija Kersnovskaja. Quanto vale un uomo. postfazione di Valeriu Pasat, BOMPIANI. Milano, 2009, 720p.+ album. ISBN 978-88-452-6214-2
17 PASAT, V. Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1940-1953. Том 1. Москва, РОССПЭН, 2009, 823 стр.
18 CONSTANTINOV, V. Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, volumul XVIII, (1623-1625). Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 41,6 c.a.
RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC