RomânăEnglish

Anuarul Institutului de Istorie

CUPRINS

I. PROBLEME DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Andrei EŞANU, Valentina EŞANU

Însemnări de pe codice moldoveneşti înstrăinate

Ion CHIRTOAGĂ

De la Cantemir mârza la Constantin Cantemir. Unele observaţii preliminare

Alina FELEA

Invocarea în testamentele Ţării Moldovei şi la vecini (sec. XVII-XVIII)

II. BASARABIA ŞI BUCOVINA ÎN EPOCA MODERNĂ

Teodor CANDU

Schimbul de moşii dintre mănăstirea Ioan Gură de Aur din laşi cu neamurile Tomuleţ şi Leon din timpul prothizmiei din 1octombrie 1812-2 ianuarie 1814

Sergiu BACALOV

Fenomenul odagiilor bugeceni (prima jumătate a sec. XIX)

Ioan LISNIC

Înfiinţarea Episcopiei Hotinului în cadrul Mitropoliei Proilaviei. Episcopul Amfilohie - mare cărturar şi păstor duhovnicesc

Andrei EŞANU, Valentina EŞANU

Valori bibliofile româneşti în biblioteci din Odessa

Sergiu TABUNCIC

Mărturii istorice privitoare la mănăstirea şi comuna Răciula (r-nul Călăraşi)

Andrei EMILCIUC

Lupta nobilimii din Basarabia pentru menţinerea privilegiilor la producerea şi comercializarea băuturilor spirtoase (anii 40-50 ai secolului al XIX-lea)

Eugen-Tudor SCLIFOS

Raporturile franco-ruse şi problema Unirii Principatelor Române

Constantin UNGUREANU

Şcolile de meserii din Bucovina la sfârşitul sec. al XIX-lea- începutul sec. XX

Dinu POŞTARENCU

Grigore Constantinescu şi Nicolae Florov: colaboratori ai ziarului Basarabia

III. BASARABIA INTERBELICĂ, RASSM ŞI RSSM

Nicolae FUŞTEI

"Comisia Antireligioasă" şi promovarea politicilor confesionale în URSS (1922-1929)

Marius TĂRÎŢĂ

Basarabia în rapoartele Consulatului Republicii Polone de la Chişinău în perioada interbelică

Mihai ŢURCANU

Relaţiile româno-sovietice în perioada 1934 -1936

Liudmila CHICIUC

Consideraţii privind instituirea şi activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)

Gheorghe NICOLAEV

Muzeele din RSSM sub presiunea ideologică a regimului totalitar comunist (anii 1944-1985)

Elena NEGRU

Contactele umane dintre RSSM şi RSR prin schimb de delegaţii (1965-1989)

Mariana BAGRIN

Particularităţi ale sistemelor de presă totalitare: cazul sovietic

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC