RomânăEnglish

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

1. FELEA Alina. Populaţia târgului Soroca (sec.XVI-înc.sec.XIX). TYRAGETIA, Istorie şi muzeologie, Seria nouă, 2007, vol. I, [XVI], nr. 2, p. 123-127.

2. FUŞTEI N. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, activităţi administrative la Eparhia de Kiev şi Halici. TYRAGETIA, Istorie şi muziologie, Seria nouă, vol. I [XVI], 2007, nr.2, p. 159-164.

3. POŞTARENCU D. Mihail Ozmidov, primul arhitect şi inginer cadastral al Basarabiei din perioada ţaristă. TIRAGEŢIA, 2007, vol. I, p. 257-258.

4. ZABOLOTNAIA Lilia. Condiţii de încheiere a căsătoriei în Evul mediu. Studiu comparativ. TYRAGETIA. Serie nouă, 2007, vol. I [XVI], nr. 2, p. 107-112.

 

Reviste categoria C:

1. AGACHI, A.; MOLDOVAN, Lidia; CONSTANTINOV, V. Condica mănăstirii Hâncu (decembrie 1821). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 73-85.

2. CANDU, T.; FELEA, Alina. Testamentul Zoiţei Cerchez (Calmuţchi). Studiu de caz. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr.2, 103-113.

3. CERETEU, I. Pagini din istoria bisericească a satului Stoicani (Soroca). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 95-100.

4. CERETEU, I. O raritate bibliografică: Biblia sacră tipărită la Paris în anul 1858. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3 (71), 109-110.

5. CONSTANTINOV, V. Faţă în faţă cu străinul. Imaginea celuilalt la începutul sec. XVII. Revista de istorie a Moldovei, 2007, 2.

6. COZMA, V.; DOLGHI, A.. Primul manual universitar – prima sinteză de istorie a Moldovei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 52-61

7. EŞANU, A.; EŞANU, Valentina. Universul cărţii la Dimitrie Cantemir. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Chişinău, 2007, nr. 2-3 (7), 14-19.

8. EŞANU, A. Cartea şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei (sec. XIX - începutul sec. XX). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4, 3-12. 1,0 c.a.

9. FUŞTEI, N. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în fruntea Exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 20-34.

10. MORARU, P. Dumitru Bogos (1889-1946): momente inedite ale biografiei. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, 81-94.

11. POŞTARENCU, D. Documente referitoare la administrarea Basarabiei de către guvernatorul civil Scarlat Sturza. Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, Chişinău, 92-102.

12. SCUTELNIC, V. Regulamentul despre relaţiile agrare ale ţăranilor regiunii Basarabia. Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, Chişinău, 60-78.

13. STRATIEVSCHI, Ch. Годы трудные, годы голодные (1924-1926 гг. в АМССР). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1, 3-19.

14. ŞEVCENCO, R. Începuturile politicii lingvistice a regimului sovietic în RSS Moldovenească (1940-1941). Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 68-72

15. TABUNCIC S. Contribuţii la cunoaşterea istoriei localităţilor Ialoveni în epoca medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 101-105.

16. TABUNCIC, S. Un brăzdar de plug descoperit la Ialoveni. Contribuţii la cunoaşterea uneltelor de arat din spaţiul est-carpatic în epocile romană şi medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3 (71), 22-33.

17. UNGUREANU, C. Conferinţele învăţătorilor din Bucovina (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr. 1 (69), 35-44.

18. ZABOLOTNAIA, Lilia. Câteva documente inedite din secolul al XVIII-lea survenite din Polonia. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 2, 93-103.

19. ZABOLOTNAIA, Lilia. Un document necunoscut despre viaţa privată. Un act de divorţ din 1795. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, 86-92.

20. ZABOLOTNAIA Lilia. Femeile în Moldova medievală. Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4, 74-84. 0,8 c.a.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC