RomânăEnglish

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste Categoria B:

CANDU, T. Contribuţii la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Tara Moldovei (1806-1812): Cazul Daniil vs. Theodoret de la mănăstirea Floreşti. TYRAGETIA, serie nouă, 2008, vol. II, nr. 2, Chişinău, 199-203. 0,5 c.a.

CERETEU I. Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII şi primele două decenii ale sec. XX). TYRAGETIA. Serie nouă. Vol. II [XVII], nr. 2, 163-174. 1,0 c.a.

CORLĂTEANU-GRANCIUC, Silvia. Restituiri documentare. Un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea. TYRAGETIA, Serie nouă, Vol.II (XVII), nr. 2, Chişinău, 2008, 251-256, 0,4 c.a.

FELEA Alina. Câteva date despre familia Imbault. TYRAGETIA. Seria nouă, 2008, vol. II, [XVII], nr. 2, p. 137-140. 0,4 c. a.

FUŞTEI N. Cărţile Mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite colecţii din Europa TYRAGETIA. Seria nouă, 2008, vol. II [XVII], 117-135. 1,5 c.a.

ZABOLOTNAIA Lilia. Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă. TYRAGETIA. Seria nouă, vol. II, [XVII], nr. 2, 2008, 27-42. 1,5 c.a.

Reviste Categoria C:

BÎRLĂDEANU, V. Istorie şi memorie colectivă în sud-estul Europei. Dileme ale implicării discursului politic. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 167-171. 0,4 c.a.

BULMAGA, L. Criticii orânduirii sovietice. Modul lor de interpretare a realităţilor social-economice, politice şi culturale din RSSM. Revista de Ştiinţe Socio-Umane, 2008, nr. 2 (9), 41-52. 1,5 c.a.

BULMAGA, L. Experimentul moldovenesc – cooperare intergospodărească în agricultură. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 1, 3-17. 1,0 c.a.

BULMAGA, L. Starea social-economică a satului moldovenesc către mijlocul anilor 40 ai secolului al XX-lea. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 76-96, 1,4 c.a.

CAPUSTIN, S. În arhivele otomane ale Turciei. Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova, X-XI, 2007-2008, Chişinău, 2008, 230-235. 0,6 c.a.

CERNENCHI, E. Un incident diplomatic moldo-rus în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr. 2, 38-48. 0,5 c.a.

COJOCARU, Gh. S-a întâlnit oare Pan Halippa cu Lenin la petrograd în 1917? (Notiţe pe marginea participării unui reprezentant al Basarabiei la Congresul I General al Sovietelor din Rusia). Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 3-21. 1,0 c.a.

CONSTANTINOV, V. Alianţe dinastice în Ţara Moldovei după domniile lui Radu Mihnea. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 2, 66-75. 1,0 c.a.

EŞANU, A. EŞANU, V. Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise şi ediţii princeps. Repertoriu. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4. 27-55.

EŞANU, A. EŞANU, V. Dimitrie Cantemir şi Sud-Estul Europei după Campania de la Prut. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 114-119.

EŢCO, Diana. Confruntări politice în Basarabia la început de secol XX. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr. 1, 104-112. 1,0 c.a.

FELEA, A. Câteva aspecte ale cotidianului şi mentalităţii în operele lui Dimitrie Cantemir . Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 108-113.

POPOVSCHI, V. Câteva date din istoria satului Bahmut, raionul Călăraşi. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 78-80, 0,4 c.a.

SVETLICINAIA, Larisa. Cantemireştii, fond de documente din Arhiva Centrală de Stat de Acte Vechi a Rusiei din Moscova. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, Chişinău, 2008, 88-92.

SVETLICINÂI, Larisa. Documente inedite despre Vadul-Raşcov. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2008, nr.1, 152-169. 0,7 c.a.

ŞEVCENCO, R. Restabilirea sistemului de învăţământ superior în RSS Moldovenească (1944-1945). Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 118-133.

ŞEVCENCO, R. Crearea Universităţii de Stat din Moldova (1944-1946): pagini necunoscute. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Umanistice. Chişinău: CEP USM, 2008, nr. 6 (16), 33-38, 0,55 c.a.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Consideraţii privind divorţul lui Alexandru cel Bun cu Ryngalla- Anna. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 1, 144-151. 0,5 c.a.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Descrierea Moldovei - obiect de studiu al istoriei intelectuale. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 4, 103-108.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Între politică şi destin. Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei. Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr. 3, 16-44. 1,6 c.a.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC